5 aandachtspunten als je vanaf 2018 gaat trouwen

“Ik heb gehoord dat er iets gaat veranderen, maar waar moet ik eigenlijk allemaal op letten?”

Freek en Annet zijn samen op vakantie in New York, als Freek bovenop het Empire State Building op zijn knieën gaat. Annet kan haar geluk niet op! Eindelijk, hier droomde ze als klein meisje al van. Direct begint ze met plannen. Ze ziet het al helemaal voor zich; Freek in een mooi donkerblauw pak en zij met een kanten jurk en sluier, haar nichtje Fleur die de ringen brengt, een lekkere taart met 3 etages en als afsluiter natuurlijk een groot feest. Als Annet thuiskomt van vakantie kan ze niet wachten om het nieuws aan haar vriendinnen te vertellen. “Houden jullie voorlopig het eerste weekend van juli volgend jaar vrij? Ik zie het namelijk helemaal voor me dat we dan op een mooie zomerdag gaan trouwen”. Christel, een van de vriendinnen van Annet, is ook dolenthousiast. Ze weet hoe graag Annet dit wilde. Maar zou Annet al op de hoogte zijn van het feit dat wie na 2017 in het huwelijk treedt, dat niet meer in algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap doet? Wat betekent dit nou eigenlijk en welke gevolgen brengt dit met zich mee?

 

Trouwen in beperkte gemeenschap wordt dus de nieuwe norm. De huidige geldende wetgeving stamt uit 1838 en is toe aan modernisering. Op dit moment is Nederland een van de drie landen op de wereld waar men standaard in algehele gemeenschap van goederen trouwt. En dit kan behoorlijk vervelende gevolgen met zich meebrengen bij een echtscheiding, waar mensen vaak niet bij stil staan, want waar trouwen over liefde gaat, draait scheiden vaak om geld. Wat gaat er nou eigenlijk veranderen en waar moeten stellen die in 2018 (en de daaropvolgende jaren) gaan trouwen echt op letten? Hieronder geef ik 5 aandachtspunten.

 

  1. Erfenissen en schenkingen

Erfenissen en schenkingen zullen van rechtswege buiten de gemeenschap gaan vallen. Erflaters en schenkers kunnen er echter wel voor kiezen om een zogenaamde insluitingsclausule in een testament of overeenkomst op te nemen. In dat geval kunnen schenkingen en erfenissen toch in de gemeenschap vallen en moeten deze bij echtscheiding toch verdeeld worden. Dit geldt alleen als partijen niet in huwelijksvoorwaarden zijn overeengekomen dat zij afwijken van de insluitingsclausule.

 

  1. Voor het huwelijk en tijdens het huwelijk

Uitgangspunt van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen is dat alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven in de beperkte gemeenschap valt. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden zullen in principe niet meer van rechtswege in de huwelijksgemeenschap vallen. Je eigen studieschuld blijft dus gewoon van jou. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk tot een eenvoudige gemeenschap behoorden, denk hierbij bijvoorbeeld aan het huis dat jullie al samen gekocht hadden, worden ongeacht de eigendomsverhouding door het sluiten van het huwelijk in de gemeenschap betrokken.

 

  1. Onderneming

Wanneer er voor het huwelijk al een onderneming is, dan valt deze niet langer in de gemeenschap. De waarde van het bedrijf hoeft bij een scheiding niet verdeeld te worden. Als de onderneming tijdens het huwelijk gestart wordt, ligt dit anders. Hoe dan ook komt er echter ten bate van de gemeenschap wel een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op een andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen. Een ingewikkelde bepaling, want het is en blijft onduidelijk hoe deze vergoeding moet worden bepaald. Verwachting is dat dit tot grote discussies en langdurige procedures zal leiden. Partijen kunnen ervoor kiezen om huwelijksvoorwaarden op te laten stellen waarin bovenstaande regel concreet wordt gemaakt en waardoor toekomstige discussies dus voorkomen kunnen worden.

 

  1. Scheiding

Het is verstandig om voor het huwelijk goed vast te leggen welke bezittingen en schulden je allebei hebt. Dat hoeft niet per se bij een notaris, maar is wel aan te raden. Anders kunnen daar later bij een scheiding alsnog problemen over ontstaan. Want hoe bewijs je zoveel jaar later wat ooit van jou was? Alles waarvan het niet duidelijk is van wie het is, wordt fifty-fifty verdeeld. Het is dus bijzonder belangrijk om bewijzen te hebben van de bezittingen en schulden die je al voor het huwelijk had en de eventuele erfenissen en schenkingen die je ontvangen hebt.

 

Omdat bij de nieuwe wetgeving meer vermogensbestanddelen tot de privévermogens van de echtgenoten zullen behoren, neemt de kans op vergoedingsrechten toe. Naar waarschijnlijkheid zullen namelijk meer personen privévermogen gaan investeren in gemeenschappelijke zaken.  Verwachting is dan ook dat dit in de praktijk tot veel discussies zal leiden. Deze discussies kunnen grotendeels voorkomen worden door het voeren van een goede administratie, maar of iedereen dit ook zal doen…..

 

  1. Schuldeisers

Zijn er schulden van voor het huwelijk, dan hoeven deze niet meer gedeeld te worden. Schuldeisers kunnen echter wel beslag (blijven) leggen op de helft van de gezamenlijke bezittingen.

 

Deze nieuwe regels zullen alleen van toepassing zijn op huwelijken die vanaf 2018 worden gesloten. Ben je al eerder getrouwd, dan verandert er niets, behalve als je zou gaan scheiden en met een nieuwe partner hertrouwt. Ga je in 2018 trouwen en wil je toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen of andere afspraken maken, dan moet je naar een notaris. Het bijhouden van een goede administratie zal voor deze stellen in ieder geval nog belangrijker worden. Om problemen te voorkomen is het aan te raden om voorafgaand aan het huwelijk te laten informeren door een gespecialiseerde professional. Iemand die met je meedenkt en je wijst op allerlei dingen waar je zelf nog niet eerder bij hebt stilgestaan. Zo kan je je eerder richten op de toekomst.

 

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Van Arkel Familierecht denkt graag met jullie mee. ” pex_attr_title=”Neem nu contact met ons op om een afspraak in te plannen om te bespreken wat deze wijziging voor jullie gaat betekenen.” pex_attr_button_text=”Contact opnemen” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AF3537″][/pexcirclecta]