Zijn jullie al gescheiden en wil je iets aanpassen?

Tijdens de scheiding hebben jullie waarschijnlijk een ouderschapsplan opgesteld waarin onder meer afspraken ten aanzien van de zorg voor de kinderen en de verdeling van de kosten van de kinderen gemaakt zijn. Het is verstandig om dit plan regelmatig te evalueren en na te gaan of het nog passend is. De wensen, behoeften en belangen van de kinderen dienen hierbij centraal te staan.

Is er sprake van een wijziging in jullie persoonlijke situatie sinds het opstellen van het plan? Zijn er bijvoorbeeld nieuwe partners en/of kinderen? Zitten de kinderen in een andere fase? Is er iets gewijzigd ten aanzien van jullie inkomen?

Wampie van Arkel kan jullie informeren omtrent de huidige normen en maatstaven. Via mediation zouden jullie in onderling overleg de huidige regeling kunnen aanpassen. Tevens kan het verdelen van de zorg tot nu toe op een constructieve manier worden geëvalueerd en kan er gewerkt worden aan verbeterpunten over en weer. Indien mediation niet haalbaar is, dan kan Wampie je bijstaan als advocaat. Ook dan zal zij proberen om eerst, via de advocaat van jouw ex-partner, de kwestie in overleg te regelen.

Bekijk de video waarin de open brief van Villa Pinedo wordt voorgelezen. Hierin wordt verteld hoe een scheiding voor kinderen is:

Gesprek met de kinderen

Het kan ook zo zijn dat jullie als ouders ideeën hebben over het wel of niet aanpassen van het ouderschapsplan en jullie de kinderen via een neutrale derde een stem willen geven. Het is immers voor kinderen prettig om te ervaren dat ook zij een stem hebben in een situatie die voor hen zo belangrijk is.

Soms is het voor kinderen niet makkelijk om aan jullie hun wensen en behoeften kenbaar te maken. Zij zijn bang om (een van) jullie te kwetsen of vinden het moeilijk om zich uit te spreken. Hierbij kan een Kindbehartiger de kinderen en jullie als ouders ondersteunen. Vervolgens kan er in samenwerking met ons een nieuw ouderschapsplan opgesteld worden waarbij alle relevante zaken aan de orde komen.

Wilt je meer weten, bel gerust of stel jouw vraag via het contactformulier.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.