| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

Alimentatie

Als een van de partners behoefte heeft aan een bijdrage en diegene vraagt een bijdrage van de ander dan wordt er berekend of de draagkracht van de ander het toelaat het benodigde bedrag te voldoen.

Meestal wordt er maandelijks betaald. Dat kan voor een onderling overeengekomen periode zijn of men kan aansluiten bij de wettelijke termijn. De wettelijke termijn bedraagt in de meeste gevallen 12 jaar, maar als het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar én als het huwelijk kinderloos is gebleven, is de wettelijke termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Er is momenteel een wetsvoorstel aanhangig waarbij de termijn in veel gevallen verkort zal worden naar 5 jaar. De Raad van State heeft de initiatiefnemers echter geadviseerd om het voorstel op een groot aantal punten aan te passen. Lees hierover in meer in onze blog.

Er is geen alimentatieplicht als de alimentatiegerechtigde op het moment van of na inschrijven van de echtscheidingsbeschikking samenwoont als ware hij/zij gehuwd.

Omdat wij graag maatwerk leveren en de opvattingen hierover nogal verschillen, bespreken we eerst uw wensen en ideeën. Vervolgens kunnen we samen de alimentatie berekenen volgens de richtlijnen en/of volgens uw wensen.

Als er sprake is van een fluctuerend inkomen, omdat u ZZP’er of freelancer bent, een vrij beroep of een eigen bedrijf heeft werken we samen met uw accountant of een accountant uit ons netwerk. Tevens kunnen we berekeningen laten maken door een financieel planner. Dat stemmen we per zaak met u af.

Om de behoefte te bepalen kunt u ieder voor zich een overzicht opstellen van uw eigen kosten na de scheiding. De woonlasten zullen meestal veranderen. Een model behoeftelijst kunt u bij ons opvragen. U krijgt hem tevens mee als het onderwerp alimentatie aan de orde komt. Als u het opstellen van een overzicht lastig vindt, kunt u ook de formule gebruiken die de rechtbanken vaak hanteren, de zogenaamde Hof-formule: (netto gezinsinkomen – kosten kinderen) x 60% = behoefte.

Of de draagkracht van de alimentatieplichtige voldoende is om volledig in die behoefte te voorzien, kan worden berekend met een draagkrachtberekening. Voor die berekening zijn stukken omtrent inkomen en uitgaven nodig. Ook deze lijst kunt u bij ons opvragen of krijgt u mee wanneer het onderwerp ter sprake komt.

De alimentatie is belast voor de alimentatiegerechtigde en aftrekbaar voor de alimentatieplichtige. De alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage kunt u jaarlijks terugvinden op onze website.

Wijzigingen

De hoogte van de alimentatie kan worden gewijzigd indien de omstandigheden nadien zodanig wijzigen, dat het oorspronkelijk overeengekomen bedrag niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven.

De alimentatieplicht houdt tevens op in het geval dat de alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenwonen als ware hij/zij gehuwd. U kunt overeenkomen dat in dat geval de alimentatieverplichting nog voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld één jaar, wordt opgeschort en pas definitief zal eindigen indien het samenwonen na die periode nog steeds voortduurt. Deze regeling is bedoeld om een nieuwe relatie een reële kans te geven en te voorkomen dat een alimentatiegerechtigde “stiekem” gaat samenwonen om te voorkomen dat het recht op alimentatie eindigt. Zo’n regeling kan alleen bij mediation of bij overleg afgesproken worden. Het wordt vaak als prettig ervaren door beide partners. Het nodigt uit tot openheid en eerlijkheid.

Afkoop

Tevens bestaat de mogelijkheid tot afkoop van partneralimentatie. Afhankelijk van de omstandigheden en de ingeschatte toekomstige wijzigingen wordt een bedrag berekend waarvoor de alimentatie wordt afgekocht. Dat bedrag kan bijvoorbeeld in een polis worden gestort. Het betaalde bedrag is dan voor de alimentatieplichtige ineens aftrekbaar en de hoofdsom is voor de alimentatiegerechtigde niet belast, maar de daaruit te ontvangen lijfrente-uitkeringen zijn dit wel. Er zijn ook andere fiscale opties mogelijk.

Om te kunnen beoordelen welke optie voor u het meest aantrekkelijk is, dienen eerst uw wensen en financiële positie in kaart te worden gebracht.

Stel uw vragen

"Stel uw vragen over alimentatie. Wij helpen u graag."

Contact opnemen
www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/