Artikelen door Anouk Hansma

Wordt Dionne met reuma geacht om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien of moet Marcel partneralimentatie betalen?

Marcel en Dionne zijn in 2011 met elkaar getrouwd. In 2019 wordt hun (kinderloos gebleven) huwelijk door echtscheiding ontbonden. Dionne verzoekt de rechtbank de door Marcel aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen. De rechtbank wijst het verzoek af. Dionne gaat in hoger beroep. Volgens Dionne moet Marcel partneralimentatie betalen, omdat zij niet in […]

Woont Sabine met haar nieuwe vriend Thijs samen in de zin van art. 1:160 BW, waardoor de partneralimentatie komt te vervallen?

Uit het huwelijk tussen Max en Sabine zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2015 gaan ze uit elkaar en in 2016 krijgt Sabine een relatie met Thijs. In 2017 wordt de scheiding tussen Max en Sabine geformaliseerd. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij Sabine. Het hof heeft bepaald dat Max aan Sabine een […]

Wat moet Wim aan kinderalimentatie gaan betalen nu zijn ex Esther in het huwelijksbootje is gestapt met haar nieuwe liefde Richard?

Uit het huwelijk tussen Wim en Esther is in 2004 Thijs geboren. In 2011 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Thijs heeft het hoofdverblijf bij Esther. De rechtbank heeft de door Wim aan Esther te betalen kinderalimentatie vastgesteld. Esther gaat in 2014 samenwonen met haar nieuwe vriend Richard. In 2015 trouwen ze. Esther verzoekt de […]

Mag Annet met de kinderen verhuizen naar Utrecht nu zij niet haar plekje kan vinden in Barendrecht?

Evert en Annet hebben een relatie met elkaar en wonen sinds 2008 samen. Uit die relatie worden twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Het gezin woont in Barendrecht. In 2017 beëindigen zijn hun relatie en samenwoning. Evert en Annet hebben een birdnesting-regeling: de kinderen wonen in de […]

,

Kan Lex kinderalimentatie terug vragen voor de periode dat hij het netjes betaalde, maar zijn jong-meerderjarige kinderen zelf een aanzienlijk inkomen hadden (wat hij niet wist…)?

Uit het inmiddels door echtscheiding ontbonden huwelijk tussen Lex en Eva zijn twee kinderen geboren: Emma in 1991 en Tim in 1992. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij Eva. De rechtbank heeft de door Lex aan Eva te betalen kinderalimentatie vastgesteld. Na het bereiken van hun 18-jarige leeftijd blijft Lex kinderalimentatie aan Eva betalen. Contact […]

Welke invloed heeft een lockdown op mijn omgangsregeling?

Wat eens zo normaal was, is door het corona-virus niet meer vanzelfsprekend. Zo mogen op dit moment al veel ouders met een omgangsregeling hun uithuisgeplaatste kinderen de komende weken niet zien. Diverse jeugdbeschermingsorganisaties willen het bezoek niet langer begeleiden uit angst voor besmetting met het corona-virus. Er zijn echter nog geen landelijke richtlijnen. Het is […]

Welke invloed heeft het corona-virus op jullie omgangsregeling?

De huidige situatie heeft ontzettend veel impact op iedereen. Alles staat op z’n kop. Wat eens zo normaal was, is door het corona-virus nu niet meer vanzelfsprekend. We begrijpen goed dat je veel vragen hebt. Waarschijnlijk kan je als (gescheiden) ouder de komende weken best wat tips en adviezen gebruiken. Zeker ten aanzien van de […]