Artikelen door Anouk Hansma

,

Tips voor ondernemers die gaan scheiden of trouwen – in tijden van corona 10/12

Alimentatie vaststellen bij een ondernemer tijdens de corona-crisis Hoe stel je nu – tijdens de Corona crisis – met alle onzekerheden die er zijn – op een realistische manier alimentatie vast? Welke uitgangspunten worden gehanteerd?Uitgaan van het verleden biedt geen realistisch beeld. Logischer is om een goede prognose voor de toekomst te maken, mede gebaseerd […]

Kan Vincent met het rechercherapport aantonen dat Nena samenwoont met haar nieuwe vlam Ferdi?

Mag Vincent stoppen met het betalen van partneralimentatie? Vincent en Nena zijn in 2015 gescheiden. De rechtbank heeft, overeenkomstig de door Vincent en Nena in hun echtscheidingsconvenant gemaakte afspraken, de door Vincent te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 1.251 per maand. Vincent verzoekt de rechtbank de door hem aan Nena te betalen partneralimentatie met ingang […]

Wordt Dionne met reuma geacht om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien of moet Marcel partneralimentatie betalen?

Marcel en Dionne zijn in 2011 met elkaar getrouwd. In 2019 wordt hun (kinderloos gebleven) huwelijk door echtscheiding ontbonden. Dionne verzoekt de rechtbank de door Marcel aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen. De rechtbank wijst het verzoek af. Dionne gaat in hoger beroep. Volgens Dionne moet Marcel partneralimentatie betalen, omdat zij niet in […]

Woont Sabine met haar nieuwe vriend Thijs samen in de zin van art. 1:160 BW, waardoor de partneralimentatie komt te vervallen?

Uit het huwelijk tussen Max en Sabine zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2015 gaan ze uit elkaar en in 2016 krijgt Sabine een relatie met Thijs. In 2017 wordt de scheiding tussen Max en Sabine geformaliseerd. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij Sabine. Het hof heeft bepaald dat Max aan Sabine een […]

Wat moet Wim aan kinderalimentatie gaan betalen nu zijn ex Esther in het huwelijksbootje is gestapt met haar nieuwe liefde Richard?

Uit het huwelijk tussen Wim en Esther is in 2004 Thijs geboren. In 2011 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Thijs heeft het hoofdverblijf bij Esther. De rechtbank heeft de door Wim aan Esther te betalen kinderalimentatie vastgesteld. Esther gaat in 2014 samenwonen met haar nieuwe vriend Richard. In 2015 trouwen ze. Esther verzoekt de […]

Mag Annet met de kinderen verhuizen naar Utrecht nu zij niet haar plekje kan vinden in Barendrecht?

Evert en Annet hebben een relatie met elkaar en wonen sinds 2008 samen. Uit die relatie worden twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Het gezin woont in Barendrecht. In 2017 beëindigen zijn hun relatie en samenwoning. Evert en Annet hebben een birdnesting-regeling: de kinderen wonen in de […]