| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

Kom je ook langs op vrijdag 14 september 2018 voor vrijblijvende informatie?

Als ik mensen vertel dat het ieder jaar op de 2e vrijdag van september de Dag van de Scheiding is, kijken ze me altijd een beetje vreemd aan. Je hoort ze denken: “ Een scheiding, dat is toch niet iets om te vieren?!”. Hoewel de meningen daar vanzelfsprekend over verdeeld zijn, gaat het hier zeker niet over op de Dag van de Scheiding.

 

Op de Dag van de Scheiding vragen de advocaten en mediators die verbonden zijn aan de vFAS (vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) in het bijzonder aandacht voor de positie van het kind in scheiding en het belang van deskundige begeleiding.

 

“ Het motto van de vFAS is ‘ uit elkaar, met respect voor elkaar’. Een motto dat overeenkomst met onze visie en kernwaarden.”

 

De periode waarin je de beslissing neemt om te gaan scheiden is vaak chaotisch en emotioneel. Het is dan ook raadzaam om je goed te oriënteren. Welke manier van scheiden bij je past, hangt af van allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld of jij en je ex nog goed kunnen communiceren, of er kinderen bij betrokken zijn, of er grote financiële belangen in het geding zijn, et cetera.

 

Op de Dag van de Scheiding kun je bij ons binnenlopen voor vrijblijvende informatie. We kunnen je handvatten geven hoe je het beste met je kinderen kunt omgaan tijdens het emotionele proces van een scheiding, maar het is ook mogelijk om een speciale scheidingscheck te laten doen. Deze check geeft inzicht in de stappen die nodig zijn voor een goede en respectvolle scheiding. Des te eerder kan iedereen de draad weer oppakken. Aan het gesprek en de eventuele check zijn tijdens de Dag van de Scheiding geen kosten verbonden.

 

Op vrijdag 14 september ben je tussen 09.00 en 17.00 uur welkom. Je kunt vrijblijvend langskomen voor meer informatie. Dit geldt natuurlijk ook als je al gescheiden bent en wilt weten of de destijds gemaakte afspraken nog aansluiten bij jullie huidige situatie. Wil je van een plekje verzekerd zijn op deze dag? Maak dan tijdig een afspraak via 078-6208734 of info@vafam.nl. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om vrijdag de 14e bij ons langs te komen, dan kan je altijd nog een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen op een moment dat het jou uitkomt.

 

We helpen je graag. Tot vrijdag 14 september!

Mag je die leuke vakantiefoto met je kind op social media plaatsen?

Ouders moeten voorzichtig zijn met de foto’s van hun kinderen. Zodra deze op internet staan kunnen ze hier eeuwig rondzwerven en kunnen ze voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Een kind heeft net zo veel recht op privacy als een volwassene, maar kan vaak nog geen (weloverwogen) toestemming geven voor het op internet plaatsen van een foto. Ouders zijn verantwoordelijk voor de privacy van hun kinderen. Er kan echter, met name bij een scheiding, onenigheid zijn tussen ouders over het wel of niet plaatsen van foto’s van het kind op social media. De rechter kan in het belang van het kind een verbod opleggen foto’s en filmpjes van de minderjarige te plaatsen op social media.

Lees verder

Denkt u bij uw scheiding aan pensioenverevening?

Helaas blijkt dat ex-partners nu vaak geen afspraken over pensioenverdeling maken of de afspraken niet of te laat doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit kan achteraf tot financieel leed leiden. Pensioenen worden bij scheiding niet automatisch verdeeld. Dit gebeurt waarschijnlijk pas vanaf 1 januari 2020. Wij denken als advocaat en mediator met u mee over pensioenverevening, maar wijzen u hier graag ook in het algemeen op. Hoe zit het?

Lees verder

Gebruiksvergoeding echtelijke woning betalen ondanks het voldoen van de vaste lasten?

Viktor en Annet zijn in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort de echtelijke woning. Op 17 juni 2009 gaan ze uit elkaar. Annet verlaat de woning en neemt elders haar intrek. In 2010 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Viktor woont nog altijd in de voormalig echtelijke woning, die nog niet is verkocht of verdeeld. Annet vordert een gebruiksvergoeding van Viktor voor de echtelijke woning. De rechtbank wijst het verzoek toe en stelt de door Viktor aan Annet te betalen gebruiksvergoeding met ingang van 17 juni 2009 vast op € 231 per maand.

Lees verder

Tips voor gescheiden ouders om de diploma-uitreiking van je kind een succes te maken

De ouders van Pim zijn twee jaar geleden gescheiden. Zolang hij doordeweeks of in het weekend bij zijn vader of moeder is, loopt alles op rolletjes, maar elke keer als zijn ouders elkaar op school of op het sportveld tegenkomen, houdt hij zijn hart vast of alles goed zal verlopen. Na een aantal weken wachten krijgt Pim het bericht dat hij is geslaagd voor zijn eindexamen. Hoewel hij naar de diploma-uitreiking uitkijkt, maakt hij zich wel zorgen over de spanning tussen zijn ouders tijdens de diploma-uitreiking.

Lees verder

Mag Manon met zoon Jasper verhuizen naar Uden nu ze zwanger is van haar nieuwe partner Kaj?

“Ik mag toch wel zelf weten waar ik ga wonen. Ik hoef daar geen toestemming van Thijs voor te hebben.”

Uit de – inmiddels verbroken – relatie tussen Thijs en Manon is in 2010 zoon Jasper geboren. Thijs en Manon hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag over Jasper. Jasper heeft zijn hoofdverblijfplaats bij Thijs. In het ouderschapsplan zijn Thijs en Manon een co-ouderschapsregeling overeengekomen, waarin is bepaald dat ze de zorg voor Jasper 50/50 verdelen. Manon heeft sinds geruime tijd een nieuwe relatie met Kaj. Ze wonen inmiddels ook samen en Manon is zwanger.

 

Manon verzoekt de rechtbank (1) de hoofdverblijfplaats van Jasper bij haar te bepalen en (2) haar vervangende toestemming te verlenen om met Jasper naar Uden (de woonplaats van Kaj) te verhuizen. De rechtbank wijst beide verzoeken af. Manon gaat in hoger beroep.

Lees verder

Er wordt niet zomaar van de huwelijkse voorwaarden afgeweken

“Tijdens ons huwelijk hebben wij onze huwelijkse voorwaarden niet helemaal nageleefd. Dat moet er bij scheiding toch afgerekend worden alsof we in gemeenschap van goederen getrouwd waren?” aldus Maurice.

Maurice en Violet zijn in 1965 op huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, met een periodiek verrekenbeding ten aanzien van overgespaarde inkomsten) met elkaar getrouwd. In 2015 gaan ze scheiden en ze kunnen het maar niet eens worden over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Volgens Maurice hadden ze de bedoeling met elkaar af te rekenen alsof zij waren getrouwd in gemeenschap van goederen.

Lees verder

Fleur kan beroep doen op bepaling uit het echtscheidingsconvenant van haar ouders

“Mijn dochter Fleur stapt naar de rechter, omdat ik, nadat ze 21 is geworden, gestopt ben met het betalen van alimentatie. Dit kan toch helemaal niet? De alimentatieplicht stopt toch gewoon als een kind 21 wordt?!”, aldus Martijn.


Uit het huwelijk tussen Martijn en Vivian is in 1994 dochter Fleur geboren. In 1997 zijn ze gescheiden. Fleur woont bij Vivian. De rechtbank heeft de door Martijn aan Vivian te betalen kinderalimentatie vastgesteld. In hun echtscheidingsconvenant (artikel 1 sub e) zijn Martijn en Vivian het volgende overeengekomen:

 

Wanneer Fleur ouder is dan 18 jaar en nog behoefte heeft aan alimentatie in de zin van de wet, loopt de alimentatieverplichting van de man door tot aan de 21-jarige leeftijd van Fleur (…). Wanneer Fleur na het bereiken van de 21-jarige leeftijd een opleiding/studie volgt en alsdan niet, althans niet geheel zelf in haar kosten van levensonderhoud en/of studie kan voorzien, verplichten partijen zich ten opzichte van elkaar inzage te geven in de hoogte van ieders inkomen en vervolgens naar evenredigheid bij te dragen in de kosten van levensonderhoud c.q. studie van Fleur’.

Lees verder

Onverdeeld laten van de woning: wiens belang is groter – dat van de persoon die voorlopig nog in de woning wil blijven wonen of dat van de persoon die de woning wil verkopen?

“Ik wil graag samen met onze dochter Danie in de voormalig echtelijke woning blijven wonen. Mijn ex wil graag dat de woning per direct wordt verkocht, maar dan staan we beiden op straat. Het lukt me namelijk niet om een andere woning te vinden; de wachtlijst bedraagt momenteel 5 jaar.”

Lees verder
www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/