Kan Vincent met het rechercherapport aantonen dat Nena samenwoont met haar nieuwe vlam Ferdi?

Mag Vincent stoppen met het betalen van partneralimentatie? Vincent en Nena zijn in 2015 gescheiden. De rechtbank heeft, overeenkomstig de door Vincent en Nena in hun echtscheidingsconvenant gemaakte afspraken, de door Vincent te betalen…
,

Tips voor ondernemers die gaan scheiden of trouwen – in tijden van Corona 3/12

Staat je liefdesrelatie onder druk? Wat is wijs als ondernemer – blijven of scheiden? Vorige week meldde ondernemer Jacob zich bij mij en hij vertelde dat bij hem thuis de bom was gebarsten. Door de corona crisis was zijn horeca onderneming…
,

TIPS VOOR ONDERNEMERS DIE GAAN SCHEIDEN OF TROUWEN – IN TIJDEN VAN CORONA (2/12)

Vieren Huwelijksjubileum uitgesteld ? – aanpassen huwelijkse voorwaarden Als ondernemer 12 ½ of 25 jaar getrouwd en deze zomer een leuk feest gepland? Waarschijnlijk hebben jullie dit feest uitgesteld. Dat is natuurlijk heel jammer!…
,

Kan Tina bewijzen dat Nico ook zwarte inkomsten heeft waardoor hij meer kinderalimentatie kan betalen?

Nico en Tina zijn in 2002 in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. In 2002 wordt hun zoon Max geboren. In 2019 gaan Nico en Tina scheiden. Max heeft zijn hoofdverblijfplaats bij Tina. De rechtbank heeft de door Nico te betalen kinderalimentatie…
,

Tips voor ondernemers die gaan scheiden of trouwen – in tijden van Corona (1/12)

Huwelijk uitgesteld? - opstellen huwelijkse voorwaarden Zijn jullie ondernemer en hadden jullie gepland om in het voorjaar of de zomer van 2020 te trouwen na het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Grote kans dat jullie het feest…

Moet de ontslagvergoeding van Theo van meer dan € 400.000 nog verrekend worden met Rianne?

Theo en Rianne zijn in 1992 op huwelijkse voorwaarden met elkaar getrouwd. In 2007 ontvangt Theo een ontslagvergoeding van € 423.575,89. In april 2016 besluiten Theo en Rianne om te scheiden. Rianne vertrekt op dat moment direct uit de echtelijke…

Wordt Dionne met reuma geacht om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien of moet Marcel partneralimentatie betalen?

Marcel en Dionne zijn in 2011 met elkaar getrouwd. In 2019 wordt hun (kinderloos gebleven) huwelijk door echtscheiding ontbonden. Dionne verzoekt de rechtbank de door Marcel aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen. De rechtbank…

Freek is volgens Nadine ongeschikt om (mede) het ouderlijk gezag uit te oefenen. Wat nu?

Uit het huwelijk tussen Freek en Nadine zijn vier kinderen geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag heb. In 2015, enkele maanden na de geboorte van hun jongste dochter Danique, besluiten ze om uit elkaar te gaan. In 2017 wordt…

Woont Sabine met haar nieuwe vriend Thijs samen in de zin van art. 1:160 BW, waardoor de partneralimentatie komt te vervallen?

Uit het huwelijk tussen Max en Sabine zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2015 gaan ze uit elkaar en in 2016 krijgt Sabine een relatie met Thijs. In 2017 wordt de scheiding tussen Max en Sabine geformaliseerd. De kinderen hebben…

Wat moet Wim aan kinderalimentatie gaan betalen nu zijn ex Esther in het huwelijksbootje is gestapt met haar nieuwe liefde Richard?

Uit het huwelijk tussen Wim en Esther is in 2004 Thijs geboren. In 2011 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Thijs heeft het hoofdverblijf bij Esther. De rechtbank heeft de door Wim aan Esther te betalen kinderalimentatie vastgesteld.…