,

Tips voor ondernemers die gaan scheiden of trouwen – in tijden van corona 9/12

Alimentatie vaststellen bij een ondernemer - overleg of procederen? Alimentatie vaststellen bij een ondernemer is een stuk uitdagender dan bij iemand in loondienst. Het inkomen van iemand in loondienst is meestal duidelijk. Dus ook de uitgangspunten…
,

Tips voor ondernemers die gaan scheiden of trouwen – in tijden van corona 8/12

Alimentatie aanpassen vanwege de corona-crisis? Alimentatie is vaak – zeker in tijden van crisis – een heikel punt. Tijdens de kredietcrisis en de jaren daarna heb ik regelmatig ondernemers en hun ex-partners bijgestaan die hierover…
,

Kan Lex kinderalimentatie terug vragen voor de periode dat hij het netjes betaalde, maar zijn jong-meerderjarige kinderen zelf een aanzienlijk inkomen hadden (wat hij niet wist…)?

Uit het inmiddels door echtscheiding ontbonden huwelijk tussen Lex en Eva zijn twee kinderen geboren: Emma in 1991 en Tim in 1992. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij Eva. De rechtbank heeft de door Lex aan Eva te betalen kinderalimentatie…
,

Mag ik de alimentatie verlagen nu ik minder inkomen heb door corona?

De gevolgen van het corona-virus zijn voor (bijna) iedereen voelbaar. Zowel ten aanzien van de gezondheid, als ook op het gebied van financiële zekerheid. Er gebeuren op dit moment dingen waar niemand ooit rekening mee had kunnen houden. Ondernemers…

Moet Tom partneralimentatie blijven betalen aan Denise nu zij e-mails van hem heeft doorgestuurd aan zijn werkgever waardoor hij ontslagen is?

Tom en Denise zijn in 2001 met elkaar getrouwd. In 2015 besluiten ze om te gaan scheiden. De rechtbank heeft de door Tom aan Denise te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 812 per maand.

Wanneer wordt er bij de berekening van kinderalimentatie geen rekening gehouden met de forfaitaire woonlast?

Wordt er bij Leo rekening gehouden met het forfait aan woonlasten of zijn werkelijke (lage) huurlasten nu hij bij zijn moeder inwoont? Uit de relatie tussen Jennifer en Leo zijn zes kinderen geboren. In 2015 gaan ze uit elkaar. Jennifer…

Kan er in het kader van het vaststellen van partneralimentatie van Ellen verwacht worden dat zij gaat werken?

Michael en Ellen zijn in 1999 met elkaar getrouwd. Ze hebben 3 kinderen: Max, Milou en Tim. Max en Milou zijn inmiddels meerderjarig. In 2015 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Ellen verzoekt de rechtbank de door Michael aan haar…
,

Kan er van Marcel verlangd worden dat hij ander werk gaat zoeken om de kinderalimentatie te blijven betalen?

Uit de relatie tussen Marcel en Vivien zijn Max (12) en Fee (8) geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Marcel is zelfstandig ondernemer en heeft, samen met zijn broer, een garagebedrijf dat niet lekker loopt. In 2017…
,

Moet Xavier als stiefouder bijdragen in de kosten van Desiree, de dochter van zijn vrouw Verona?

Uit de relatie tussen Matthijs en Verona is dochter Desiree geboren. In 2014 loopt de relatie spaak. Desiree heeft haar hoofdverblijfplaats bij Verona. In december 2016 gaat Verona een geregistreerd partnerschap aan met Xavier. Verona verzoekt…

Indexerings percentage 2020

Let er goed op dat je zelf de indexering toepast op de alimentatiebijdrage, want als je dit niet doet… Zijn jullie in een convenant of bij de rechter een kinder- en/of partneralimentatie overeengekomen? In principe is het zo dat dit bedrag…