Curriculum Vitae Wampie van Arkel

Ervaring

Oprichter en eigenaar
Van Arkel Familierecht Advocatuur Mediation
april 2013 – heden te Hendrik-Ido-Ambacht
Van Arkel Familierecht richt zich met name op de ondernemer die gaat scheiden of (opnieuw) trouwen en zijn/haar partner. Dat kan via de overlegscheiding, mediation, eenzijdig advies of bijstand in een gerechtelijke procedure.

Advocaat-scheidingsmediator – medewerker
SmeetsGijbels
2009 – 2011 te Rotterdam
Werkzaam als gespecialiseerd familierecht advocaat-scheidingsmediator op dit niche-kantoor.

Partner
Ester & Van Arkel Advocaten
april 2000 – december 2008
In deze praktijk heb ik eerst een 2 jarige opleiding tot family-mediator gevolgd (2003). Daarna heb ik me ook inhoudelijk gespecialiseerd in Personen- en Familierecht (lid van de vFAS).

Advocaat
Gilhuis Advocaten
januari 1998 – maart 2000
Bij dit kantoor heb ik stage gelopen. Hier heb ik de liefde voor het familierecht ontdekt.

Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Schaap & Wouters Gerechtsdeurwaarders
september 1985 – december 1997
Op dit kantoor ben ik begonnen als administratief medewerkster. Naast mijn werk volgde ik de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Na het behalen van mijn diploma heb ik nog 8 jaar hier gewerkt als gerechtsdeurwaarder. Interessant en afwisselend werk. Daarbij studeerde ik in de avonduren Nederlands Recht aan de EUR.

Onderscheidingen en prijzen

VOPD 2013
Vrouwelijke Ondernemersprijs Drechtsteden
november 2013
Het oordeel van de jury:
” Wampie van Arkel is door haar werk als advocate gebonden aan regels en wetgeving. Toch weet ze als ondernemer haar stempel op haar eigen bedrijf te drukken en bewandelt ze een andere en nieuwe weg in de advocatuur. Voor de jury is Wampie van Arkel de verpersoonlijking van de vernieuwing van de advocatuur, waar gevoel en beleving voorop staan en waar procederen niet langer het enige middel is. Door kindgericht te werken en preventieve bewustwording te creëren onderscheidt zij zich. Wampie wordt gezien als de ondernemer met de grootste mogelijkheden en groeikansen, de ondernemer die bezig is om een uniek en gedurfd concept neer te zetten in een traditionele omgeving en die met haar inbreng en ondernemerskwaliteiten onderscheidend is op een unieke manier.”

Nominatie voor vFAS award 2018
vFAS advocaat mediator van het jaar
In 2018 werd voor het eerst de vFAS award uitgereikt. Wampie was een van de drie genomineerden. Zowel de nominatie als de stemmen konden alleen uitgebracht worden door leden van de specialisatievereniging.

Ervaring in vrijwilligerswerk en MVO

Vraagbaak, mediator of bijzonder curator voor kinderen die klem zitten tijdens of na de scheiding
Stichting Villa Pinedo
sinds november 2012
De kinderen van Villa Pinedo hebben mij geraakt, zowel als (gescheiden) moeder als in mijn rol van familierecht-advocaat en mediator. Heel graag zet ik me in voor kinderen die klem zitten tijdens of na de scheiding van hun ouders. Ze kunnen me bellen met vragen, me inschakelen als mediator of vragen of ik kan worden aangesteld als hun bijzonder curator bij een gerechtelijke procedure.

Bestuurslid en trainer
Stichting Another Way
januari 2016 – heden
De stichting ondersteunt regelmatig een groep vrouwen met een economische achterstand op vrijwillige basis met een traject waarin zij worden gecoacht en getraind.

Nevenfuncties

Voorzitter
VvCP
december 2019 – heden

Bestuurslid
VvCP
mei 2014 – heden
Als bestuurslid van de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals) heb ik de portefeuille PR. 

Lid
Kerngroep Gezinsadvocaat

2016 – heden
De kerngroep houdt zich bezig met het overleg met verschillende overheidsinstanties en beroepsgroepen, waaronder de NOVA, over de ontwikkeling van de gezinsadvocaat. De gezinsadvocaat werkt systemisch, zet de belangen van de kinderen centraal en werkt samen met alle bij het gezin betrokken professionals. Die functie is gericht op duurzame oplossing van echtscheidingsproblematiek. 

Voorzitter Jury
VOPD
maart 2014 – 2018
Voorzitter van de jury van de Vrouwelijke Ondernemersprijs Drechtsteden.

Docent
Beroepsopleiding Advocatuur
April 2013 – 2017
Met veel plezier heb ik aan de Beroepsopleiding advocatuur het vak ADR – ofwel alternatieve geschillenbeslechting gegeven. Daarbij wordt aan advocaat-stagiaires hoe ze geschillen kunnen oplossen op een andere manier dan procederen.

Regio-coördinator
vFAS
2005-2010
In dat kader organiseerde ik regelmatig lezingen en workshops op mijn vakgebied voor collega vFas-advocaten in de regio Rotterdam-Dordrecht.

Opleiding/training

Date with Destiny
2019
Programma van Tony Robbins

Echtscheiding & Eenmanszaak
2019
Cursus van Boringa & Lankester

Masterclass Systemisch Coachen
2019
Jaarprogramma bij Inzicht waarin een verdiepingsslag wordt aangebracht in de vaardigheden om te kunnen werken vanuit een systematische perceptie.

Ouderonthechting
2018
Training gegeven door Heleen Koppejan MSc. (levenslooppsycholoog NIP)

Forgiveness training
2018
Training gegeven door Eileen Barker, winnares van de Champion of Forgiveness award (samen met Nelson Mandela en Desmond Tutu).

Unleash the Power Within
2018
Programma van Tony Robbins.

Effectief werken bij Conflictscheidingen (drie wegen naar de toekomst)
2017
Tweedaagse cursus gegeven door hooggespcialiseerde professionals.

Een zaak van Zacht Werken
2016
Onderdeel van jaarprogramma bij Faxion – dr. ir. Ellen de Lange-Ros – opleiding tot Zacht Werken-coach.

Strategisch Conflictmanagement
2014 – 2015
Met de opleiding Strategisch Conflictmanagement leer je conflicten doeltreffend en efficiënt positief om te draaien. De positieve escalatieladder (Melcherts, 2012) biedt nieuwe inzichten, vaardigheden, methodieken en praktische hulpmiddelen. Het programma behandelt ook de gevoelige interactie die kan ontstaan bij het begeleiden en managen van conflicten.

OSC (Opleiding Stiefplan Coach)
Samengestelde gezinnen
2012 – 2013
Een Masterclass en verdiepingscursus waarbij kennis en ervaring wordt overgebracht over de dynamiek in samengetelde gezinnen. De zwakke en sterke kanten worden in kaart gebracht en er wordt een zogenaamd Stiefplan opgesteld. Daarmee wordt de slagingskans voor het goed functioneren van het gezin aanzienlijk vergroot.

Academie voor counselling en coaching
2010 – 2011 coachingsopleiding

VCDH
Training Collaborative Divorce
2009 – 2009

IMFO
Juridische Specialisatie Personen en Familierecht
2004 – 2005

IMFO
Mediation en familymediation
2003 – 2004

Beroepsopleiding Advocatuur
1998 – 2001

Erasmus University Rotterdam
Nederlands Recht
1990 – 1997
Studie Nederlands Recht, civiele afstudeerrichting
Deeltijd studie naast baan als kandidaats-gerechtdeurwaarder

Hogeschool Utrecht
Beroepsopleiding tot Gerechtsdeurwaarder
1985 – 1989

Johan de Witt Gymnasium
1978 – 1985