,

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de Wet Herziening Partner alimentatie!

De nieuwe regels treden per 1 januari 2020 in werking.

 

De laatste jaren was er al een kentering zichtbaar in de rechtspraktijk; vaak werd er een alimentatieperiode opgelegd korter dan de wettelijke termijn van (maximaal) 12 jaar. Recentelijk besliste de Hoge Raad echter anders. 12 jaar zou gewoon 12 jaar zijn. Zo staat het namelijk tot op heden in de wet en aan afwijkingen moeten nog steeds zeer zware motiveringseisen worden gesteld. Een wetswijziging zou noodzakelijk zijn om naar een kortere termijn te gaan.

 

Veel mensen waren van mening dat de huidige termijn van 12 jaar niet bevorderlijk zou zijn voor de economische zelfstandigheid van de alimentatieontvanger. Hoe langer iemand namelijk uit het arbeidsproces zou, des te moeilijker de terugkeer zou worden. Vanuit dit perspectief vond men de termijn van 12 jaar te lang. Toch heeft het jaren geduurd voordat de Wet Herziening Partneralimentatie eindelijk werd aangenomen. De eerste initiatiefnemers waren van mening dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter moest. Zij wilden de grondslag veranderen, de berekeningsmethode vereenvoudigen en de duur verkorten. Kortom, er waren 3 doelstellingen. Met de komst van de nieuwe wet in 2020 wordt echter slechts 1 van de doelstellingen behaald; het verkorten van de termijn.

 

Wat houden de nieuwe regels in?

De nieuwe hoofdregel zal zijn dat de duur van de partneralimentatie voortaan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar zal bedragen. De overwegingen daarbij zijn, dat:

  • 5 jaar genoeg zou zijn voor de voorbereiding om terug te keren naar werk of voor uitbreiding van bestaand werk;
  • je bijvoorbeeld in 5 jaar tijd een complete (universitaire) opleiding zou kunnen volgen;
  • een termijn van 5 jaar veel zal meer stimuleren tot economische zelfstandigheid dan 12 jaar;
  • een termijn van 5 jaar als meer aanvaardbaar wordt beschouwd en daardoor tot minder procedures aanleiding zal geven.

 

Op de hoofdregel zijn echter 3 vaste uitzonderingen van toepassing. Benieuwd welke dit zijn?

 

  1. De eerste betreft de groep alimentatiegerechtigden die ten minste 15 jaar zijn getrouwd en 10 jaar zijn verwijderd van hun AOW-leeftijd. Zij hebben recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie.
  2. Dan is er de groep geboren op of voor 1 januari 1970 en opnieuw ten minste 15 jaar getrouwd. Deze groep heeft maximaal 10 jaar recht op partneralimentatie en na 7 jaar vervalt deze maatregel. Voor deze groep is gekozen voor een tijdelijke maatregel, vanuit de verwachting dat volgende generaties 50-plussers economisch zelfstandiger zullen zijn.
  3. De laatste groep betreft de alimentatiegerechtigden met de zorg voor jonge kinderen. Die groep heeft recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie, afhankelijk van de leeftijd van het jongste kind op het moment van de scheiding. De periode is alleen 12 jaar als het jongste kind wordt geboren op het moment van het indienen van het echtscheidingsverzoek. Als de kinderen al enkele jaren oud zijn, dan is de alimentatieduur korter.

 

In de wet zal daarnaast ruimte zijn voor een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en overgangsrecht.

 

Minder procedures?

Zoals gezegd is men van mening dat een termijn van 5 jaar als meer aanvaardbaar wordt beschouwd. De fractie van de VVD verwacht dat het aantal procedures zal afnemen, als gevolg van toenemende economische zelfstandigheid van de alimentatieontvangers en meer acceptatie bij de betalers. Of dat in de praktijk ook zo zal zijn, is natuurlijk nog maar afwachten. Mocht men namelijk een beroep willen doen op de hardheidsclausule, dan heeft men nog steeds een advocaat nodig om een procedure te starten.

 

Wat betekent dit als je al bezig bent met een echtscheiding?

Lopende alimentatietrajecten worden niet aangetast. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe echtscheidingen. Dat zijn dus echtscheidingen waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding na 1 januari 2020 wordt ingediend. De alimentatieduur start dus ook pas na de inwerkingtreding van de wet.

 

Alle echtscheidingsverzoeken die voor 1 januari 2020 worden ingediend vallen dus nog onder de huidige regeling. Afhankelijk van jouw situatie kan het dus verstandig zijn om het verzoekschrift voor of na 1 januari 2020 in te dienen.

 

Wil je eens van gedachten wisselen over jouw situatie en wat nou verstandig is? Neem dan nu contact met ons op.

 

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Heb je vragen?” pex_attr_title=”Wij staan voor je klaar!” pex_attr_button_text=”contact opnemen” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AE3537″][/pexcirclecta]