,

De Expertgroep past de kinderalimentatieregels niet aan!

In november 2014 heeft de landelijke Expertgroep Alimentatienormen de aanbeveling gedaan om het kindgebonden budget en de daarbij horende alleenstaande ouderkop in zijn geheel van de kosten van de kinderen af te trekken. In het begin van 2015 hebben de Rechtbank Den Haag (“Haagsche lijn”) en de Rechtbank Noord-Holland deze aanbeveling in enkele uitspraken niet gevolgd, doordat de nieuwe regels ongunstige gevolgen zouden hebben voor (in deze gevallen) moeders. De Rechtbank Limburg en het Hof Amsterdam hebben daarna besloten om beslissingen omtrent de kinderalimentatie aan te houden ‘in verband met de ontwikkelingen omtrent het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop’.

Het wachten was op een bericht van de landelijke Expertgroep Alimentatienormen. Vrijdag 17 april jl. heeft de Expertgroep besloten dat de regels voor het berekenen van kinderalimentatie voorlopig niet aangepast zullen worden.

De Expertgroep heeft echter wel te kennen gegeven dat als er een onaanvaardbare situatie ontstaat, de rechter de mogelijkheid heeft om de richtlijn buiten toepassing te laten. De desbetreffende advocaat zal de onredelijke uitwerking van de richtlijn dan echter wel goed dienen te onderbouwen.

Alle ogen blijven vooralsnog gericht op de Rechtbank Den Haag en de Rechtbank Noord-Holland. Zullen zij nog beschikkingen afgeven die afwijken van de richtlijn?

Hoge Raad

De Expertgroep is van mening dat, gelet op de opvattingen binnen de rechtspraak, de Hoge Raad zich over de kwestie dient te buigen. Het is echter nog maar de vraag of de Hoge Raad hierover het verlossende woord kan geven. Het Rapport Alimentatienormen is geen wet in de van art. 79 RO en de beslissing over de  toepassing van een richtlijn is voorbehouden aan de feitenrechter.

Tot die tijd zal de Expertgroep de regels niet veranderen. Wij verwachten dat de chaos voorlopig aan zal blijven…

To be continued…..