,

De gezinsadvocaat

Dit is in de serie blogs naar aanleiding van het rapport van de Kinderombudsman de vierde. Hierin werk ik de derde aanbeveling uit. Deze aanbeveling is gegeven door de kinderen en jongeren die door de organisatie van de Ombudsman zijn betrokken bij het onderzoek. Dat maakt deze aanbeveling erg interessant.

 

De kinderen geven aan dat zij zouden willen dat niet iedere ouder een eigen advocaat heeft die tegen de andere advocaat en ouder strijdt, maar één advocaat die voor het hele gezin optreedt. Die advocaat zou dan ook alle gezinsleden vertegenwoordigen en niet alleen de belangen van een van de ouders.

 

Juist ook in gevallen waarin ouders forse conflicten met elkaar hebben, zou deze gezinsadvocaat de regie moeten hebben. Deze kan dan samenwerken met gedragsdeskundigen of heeft zelf een gedragskundige opleiding/training gehad en stelt de belangen van het kind centraal. Zo nodig kan de gezinsadvocaat snel toegang tot de rechter hebben voor kwesties die een uitspraak van de rechter nodig hebben.

 

Dit zou ik een mooie vernieuwende aanpak vinden. Een advocaat die de regie over het hele proces heeft en zelf ook een gedragskundige opleiding of training heeft gehad kan de verantwoordelijkheid voor het proces op zich nemen.

 

Veel collega’s geven aan dat niet iedere zaak zich leent voor mediation. Bij mediation is er immers al sprake van een mediator die de regie heeft en die mediator is in veel gevallen ook familierecht advocaat.

 

Hoe de functie van de gezinsadvocaat uitgelegd wordt,  is echter dat deze de regie heeft en kan samenwerken met anderen. Indien ouders door deze ene persoon niet tot elkaar gebracht kunnen worden, kan deze gezinsadvocaat een psycholoog of kindbehartiger bij de zaak betrekken en zo nodig zelfs een tweede advocaat en overschakelen naar de vorm van een collaborative divorce, waarbij de gezinsadvocaat weliswaar de regie houdt, maar beide partijen toch intensief 1 op 1 begeleid kunnen worden. Ook kan er worden gekozen voor samenwerking waarbij iedere partij door een eigen coach wordt begeleid. Al met al geeft dit echt de mogelijkheid tot maatwerk. Iemand die goed getraind is op zowel het juridische als het psychologische vlak kan immers goed overzien welke aanvullende professionals in een scheiding nodig zijn.

 

Doordat deze getrainde, gespecialiseerde professional dan ook de verantwoordelijkheid over het proces draagt, samen met de ouders, kan deze alle professionals die een zinvolle bijdrage kunnen leveren toevoegen aan het proces. Dat geeft maatwerk voor de scheidende partners en een proces waarbij de belangen van de kinderen centraal gesteld kunnen worden. Dat is een groot verschil met de situatie waarbij twee advocaten te maken hebben met twee partijen die in een verharde strijd bezig zijn en waarbij het toevoegen van gedragswetenschappers of kindbehartigers meestal niet aan de orde is. Ik ben het met de Kinderombudsman eens dat dit een van de waardevolste aanbevelingen uit het rapport is.