,

Boete van € 30.000,– voor kwaadspreken over ex

Vanochtend liepen wij tegen een opmerkelijke en interessante uitspraak van een rechter uit Italië aan: een moeder die keer-op-keer slechte dingen vertelde over haar ex-partner, waar hun kind bij aanwezig was, moet een boete van maar liefst € 30.000,– betalen.

 

De rechtbank is van mening dat kinderen recht op rust en een goede relatie met beide ouders hebben. Bescherming van kinderen heeft hoge prioriteit. Indien gescheiden ouders slecht over elkaar spreken, werkt dit hier niet aan bij. De moeder in kwestie zou zich vaak afkeurend en denigrerend over de vader van haar kind hebben uitgelaten en de band tussen vader en zoon zou hieronder te leiden hebben gehad.

 

Het belang van het kind dient voorop te staan en er zijn geen excuses die dergelijk gedrag van een ouder rechtvaardigen. Ouders dienen zich respectvol tegen elkaar te gedragen en dienen juist de band van hun kind met de andere ouder te bevorderen. Ouders hebben namelijk de recht en de plicht om de relatie met hun kinderen te beschermen en zij dienen daarnaast ook het recht van het kind op beide ouders te waarborgen.

 

Het bleef niet alleen bij deze uitspraak. De rechter gaf de moeder ook een waarschuwing. Als moeder haar gedrag niet aanpast, dan zal de rechtbank de huidige zorgregeling en afspraken over het gezag opnieuw gaan bekijken en wellicht heroverwegen. Haar gedrag kan dus zeer grote gevolgen hebben.

 

Dit is wat ons betreft een bijzondere uitspraak, maar de rechter in dezen heeft aangegeven dat het zeker niet bij deze ene zaak zal blijven: (gescheiden) ouders die slecht over de andere ouder van het kind praten, in het bijzijn van het kind, kunnen hoge boetes verwachten.

 

Een positieve ontwikkeling wat ons betreft, maar of de gevolgen van deze uitspraak ook in Nederland voelbaar zullen zijn, geen idee… Het is daarnaast niet goed duidelijk hoe dergelijk gedrag vastgesteld kan worden en op welke wijze bewijs hiervan in een procedure ingebracht kan worden. Hoe is een en ander te controleren? En wat wordt er verstaan onder ‘slecht praten’ over de andere ouder? Er wordt in deze gevallen meer dan eens niet door één, maar door beide ouders kwaadgesproken over de ander. Het is helaas allemaal niet zo eenvoudig…

 

Het signaal van de rechter is in ieder geval heel duidelijk en sluit bijvoorbeeld ook helemaal aan bij het werk dat Villa Pinedo verricht en waar wij volledig achter staan. De uitspraak van deze Italiaanse rechter is in ieder geval weer stof voor een goede discussie, want dat er op dit gebied nog wel het een en ander dient te gebeuren, is duidelijk.