Echtscheiding; geldige reden voor annulering vakantie?!

Veel mensen boeken een vakantie weken of soms al maanden van tevoren. In deze periode kan er veel gebeuren, waardoor een vakantie eventueel niet door zou kunnen gaan. Het wordt dan ook altijd aangeraden om een annuleringsverzekering af te sluiten. Niet iedereen leest de poliswaarden echter volledig door en weet dus ook niet alle geldige redenen om een vakantie te kunnen annuleren. Wordt een verzoek tot annulering gehonoreerd als er sprake is van een verbroken relatie?

Polisvoorwaarden

Elke verzekeraar hanteert eigen voorwaarden. Sla daarom ook je polisvoorwaarden erop na om te kijken wat jouw verzekeraar geldige redenen vindt om een reis te annuleren. Voor wat betreft verbroken relaties geldt in de meeste gevallen het volgende: alleen relaties die officieel als ontbonden zijn vastgelegd zijn een geldige reden.

Indien je in scheiding ligt en een reis wenst  te annuleren, dient de echtscheidingsprocedure reeds gestart te zijn. Hiervan dien je bewijsstukken te overleggen. Daarnaast dient deze procedure pas gestart te zijn na het boeken van de reis.

Wanneer je samenwoont wordt veelal als voorwaarde gesteld dat het samenlevingscontract moet zijn “ontbonden door de notaris”. De in de meeste samenlevingscontracten voorgeschreven wijze van beëindiging van een samenlevingscontract door opzegging middels een aangetekende brief is dus, met het oog op het beroep doen op de annuleringsverzekering, niet voldoende.

Indien je samenwoont, maar geen contract heb opgesteld, is het bij de verbreking van een relatie sowieso niet mogelijk om een geslaagd beroep te doen op de annuleringsverzekering.

Wijziging tickets

Indien het niet lukt om de vakantie te annuleren, is het een idee om te kijken of het mogelijk is om de naam op een ticket te wijzigen. Veel maatschappijen bieden tegen een relatief kleine meerprijs de optie aan de naam op een ticket te veranderen. Op deze manier zou je met iemand anders op vakantie kunnen gaan.

Let op: iedere verzekeraar hanteert verschillende voorwaarden. Zorg daarom altijd dat je bij jouw eigen verzekeraar nagaat welke voorwaarden op jouw situatie van toepassing zijn.

Bron