,

Echtscheiding heeft grotere impact op kinderen van rijke ouders

27-10-14 | Nieuw onderzoek van Georgetown University en de University of Chicago, onder 3936 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar, laat ons zien dat kinderen van ouders met een bovenmodaal inkomen meer last hebben van een echtscheiding dan kinderen van ouders met een minder dan modaal inkomen. Gedragsproblemen komen bij kinderen van deze rijkere ouders veel vaker voor en dan met name bij kinderen tussen de 3 en 5 jaar.

Kinderen van rijke ouders vertonen veelal meer problemen doordat de “achterblijvende” familieleden moeten wennen aan een drastische vermindering van het gezinsinkomen. Het gezinsinkomen van gezinnen die het financieel gezien minder goed hebben, verandert in verhouding minder ingrijpend.

Verandering van het gezinsinkomen op zichzelf verklaart niet direct de toename van gedragsproblemen. Rijke kinderen hebben ook moeite met het verliezen van een vaderfiguur.

Echtscheidingen komen in het algemeen vaker voor bij gezinnen die een inkomen hebben dat lager dan modaal is. Wellicht dat deze gezinnen de veranderingen eerder aan zien komen of “normaal” vinden en dat zij daardoor minder spanning ervaren.

Dr. Rebecca Ryan, hoofdonderzoekster, stelt dat het duidelijk is dat een echtscheiding meer impact heeft op rijke kinderen, maar dat de precieze reden hiervoor echter nog onbekend is. Wat ons betreft reden voor uitgebreider onderzoek, zodat deze kinderen beter kunnen worden ondersteund.