Echtscheidingen onder kerkleden toegenomen

Uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad is gebleken dat er steeds vaker echtscheidingen plaatsvinden onder kerkleden. In bijna 80% van de gemeenten met een orthodox-christelijke kerk werden echtscheidingen uitgesproken.

Het merendeel van de kerken schenkt aandacht aan scheidingen in de preek, door middel van huwelijkscatechese of door het aanbieden van huwelijkscursussen. Ondanks het toenemend aantal echtscheidingen binnen deze kerkelijke gemeenten, weten kerkleden hier nog niet goed mee om te gaan. Dit werd duidelijk tijdens een studiedag in Amersfoort over der problematiek rondom scheidingen. Voorganger Richard Klomp gaf aan dat kerkleden de balans moeten vinden tussen recht en genade.

Mocht het geloof in een relatie een rol spelen, dan geeft Van Arkel Familierecht hier voldoende aandacht aan. Goede begeleiding, met aandacht voor diverse gevoelens, is van groot belang. Daarbij kan een geloofsovertuiging een bijzonder grote rol spelen.

Bron