Geef het kind een stem!

Sinds kort werken wij samen met een Kindbehartiger: Roos Kuiper, de oprichtster van Kindbehartiger Drechtsteden. De keuze om onze krachten te bundelen, waarbij beide organisaties hun eigen expertise hebben en elkaar op die manier versterken, was snel gemaakt.

 

Roos heeft voorheen de kindgesprekken verzorgd binnen ons kantoor en heeft vorig jaar de training tot Kindbehartiger afgerond. Als Kindbehartiger zorgt Roos ervoor dat de wensen en belangen van ieder kind inzichtelijk worden gemaakt, waarna zij deze wensen en belangen vertaalt richting ouders, verzorgers en/of eventuele overige belanghebbenden. Zij ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding.

 

Een scheiding zal altijd impact hebben op het leven van een kind, maar door goede begeleiding kunnen de nadelige gevolgen wel zoveel mogelijk worden beperkt. Als Kindbehartiger zorgt Roos ervoor dat de stem van ieder kind wordt gehoord. Daarnaast besteed zij aandacht aan de communicatie tussen de ouders onderling en de communicatie tussen hen en het kind. De voorkeur gaat ernaar uit dat er vanaf het begin van het proces een Kindbehartiger ingeschakeld wordt, zodat er eerder – en daardoor mogelijk preventief – ondersteuning kan worden geboden aan het kind en de ouders.

 

Roos werkt met een basispakket. Dit basispakket biedt begeleiding die geschikt is voor ieder kind. Het bestaat uit een kennismakingsgesprek met de ouders, 3 begeleidingsmomenten voor het kind en een terugkoppeling aan de ouders. Dit pakket kan, indien gewenst, altijd uitgebreid worden met intensievere begeleiding. De investering in dit pakket bedraagt slechts €349,- incl. BTW. Tegen een gereduceerd tarief kan het pakket worden uitgebreid met begeleiding voor een broertje of zusje. Naast het basispakket behoort thuisobservatie ook tot de mogelijkheden. Roos kijkt graag samen met de ouders en het kind hoe de situatie verbeterd kan worden.

 

Als ouders voor 1 juli 2017 ervoor kiezen om Roos in te schakelen als Kindbehartiger krijgen ze naast de hierboven genoemde begeleiding tevens een gratis boek voor hun kind mee.

 

Bent u of kent u ouders en/of kinderen die baat zouden kunnen hebben bij dit traject, dan kunt u contact opnemen met Roos via 078-6208734 of roos@kindbehartigerdrechtsteden.nl.