Herziening vrije toerekening hypotheekrenteaftrek na scheiding

Zolang je getrouwd bent, ben je in ieder geval elkaars fiscaal partner. Als fiscaal partners kun je in de aangifte Inkomstenbelasting bepaalde inkomsten en aftrekposten onder elkaar verdelen. Denk hierbij aan het belastbaar inkomen eigen woning, het inkomen uit box II, de persoonsgebonden aftrek en de grondslag sparen en beleggen uit box III. De manier waarop je de inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die je uiteindelijk dient te betalen of terugkrijgt. Je hebt hierdoor de mogelijkheid om het grootst mogelijke belastingvoordeel te behalen. Wijziging van de verdeling kan, zolang de aangifte nog niet definitief is, ook nog achteraf plaatsvinden.

 

Een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch van eind 2016 laat maar weer eens goed zien hoe belangrijk het is om ook op het fiscale vlak bij een echtscheiding goed advies in te winnen. De casus was als volgt. Het huwelijk tussen partijen wordt in 2013 ontbonden. De man heeft alle jaren van het huwelijk de belastingaangifte voor beide partijen verzorgd. Zo ook voor het jaar 2010, een jaar waarin partijen nog fiscaal partner waren.  De man diende de belastingaangiftes elektronisch in en rekende daarin de volledige hypotheekrenteaftrek aan zichzelf toe en alle bezittingen en schulden aan zijn vrouw. De vrouw wenst deze aangifte te wijzigen, zodat de verdeling 50%-50% wordt en zij ook fiscaal voordeel heeft. Het echtscheidingsconvenant bevat echter alleen fiscale afspraken over de verdeling over de jaren 2011 en 2012, en niet over 2010.

 

Het Hof oordeelde dat het aannemelijk was dat de man in 2010 een machtiging had om de aangifte voor zijn vrouw te verzorgen. De man heeft namelijk ook na de echtscheiding de financiële administratie van de vrouw voortgezet. Wijziging van de vrije toerekening in een gezamenlijke aangifte is slechts mogelijk als men een gezamenlijk verzoek hiertoe doet.  De man geeft aan dat hij niet met wijziging instemt en dat instemming ook niet blijkt uit de inhoud van het  echtscheidingsconvenant of nadere afspraken. Het is Hof is het eens met het standpunt van de man en gaat dan ook niet akkoord met de herziening van de aangiftes van de ex-partners. Het volledige fiscale voordeel over 2010 blijft dus bij de man.

 

Kortom: het loont om je goed te laten informeren en adviseren!