,

Hoe ervaren volwassen kinderen de scheiding van hun ouders?

De scheiding van ouders verstoort het heden, zet het verleden in een ander daglicht en sleept na in de toekomst.

Uit onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is gebleken dat steeds meer veertigplussers scheiden. Een logisch gevolg hiervan is dat er steeds meer kinderen op volwassen leeftijd te maken krijgen met scheidende ouders.

Hoe ervaren zij een scheiding?
Verschillende praktijkcases hebben inmiddels uitgewezen dat volwassen kinderen een scheiding van ouders moeilijk kunnen verwerken. Een scheiding kan bij hen juist nog harder aankomen dan bij jonge kinderen. Veel familietradities moeten namelijk na jaren opeens anders worden ingevuld. Hoe worden nu de kerstdagen bijvoorbeeld doorgebracht? En wat te denken van de financiële rompslomp die bij zo’n scheiding komt kijken? Ook volwassen kinderen worden daarmee geconfronteerd. De scheiding van ouders verstoort het heden, zet het verleden in een ander daglicht en sleept na in de toekomst.

Steun aan kinderen van scheidende ouders
Veel oudere kinderen van scheidende ouders ervaren weinig steun van hun naaste omgeving. Mensen denken dat ze weinig last hebben van de scheiding. Bijvoorbeeld omdat ze toch niet meer thuis wonen. Daarnaast zien scheidende ouders hun kinderen vaak als gesprekspartners. Hierdoor kan het lastig zijn voor een kind om onpartijdig te blijven. Twijfels nemen de overhand, kinderen kunnen het vertrouwen in langdurige relaties verliezen en hebben tijd nodig om hun verdriet te werken. Deskundige hulp is daarbij van belang.

Bron