Hoe zit dat nou met het fiscaal partnerschap bij echtscheiding?

Als je een fiscaal partner hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. Zolang je getrouwd bent, ben je elkaars fiscaal partner.

 

Bij een echtscheiding eindigt het fiscaal partnerschap pas als er aan de twee onderstaande criteria voldaan wordt.

  1. Het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend; én
  2. Je staat niet langer ingeschreven op hetzelfde adres als de ander in de Basisregistratie personen.

 

Het fiscaal partnerschap eindigt pas op de datum van het laatste moment.

 

Ondanks het feit dat je door een echtscheiding logischerwijs geen volledig jaar fiscaal partner bent geweest, kun je er toch voor kiezen om in het jaar van echtscheiding het gehele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Als je voor het laatste kiest dien je de aangifte inkomstenbelasting anders in te vullen en heb je de keuze om bepaalde inkomsten en aftrekposten vrij toe te rekenen aan elkaar. Dit zou positieve gevolgen kunnen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt.

 

Als fiscale partners kan je in de aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Denk hierbij aan het belastbaar inkomen eigen woning, het inkomen uit box II, de persoonsgebonden aftrek en de grondslag sparen en beleggen uit box III. De manier waarop je de inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die je uiteindelijk dient te betalen of terugkrijgt. Het zou bijvoorbeeld aantrekkelijk kunnen zijn om de kosten volledig af te trekken bij de partner met het hoogste inkomen, waardoor het grootst mogelijke belastingvoordeel wordt behaald. Uiteindelijk worden beide personen hier dan beter van.

 

Wellicht zou er naast het voordeel uit vrije toerekening ook voordeel behaald kunnen worden uit het verwerken van heffingskortingen in je aangifte inkomstenbelasting, mits je hiervoor natuurlijk in aanmerking komt. Een voorbeeld van een heffingskorting is de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er bij de Basisregistratie personen een kind te staan ingeschreven op jouw woonadres.

 

Je ontvangt inkomensafhankelijke combinatiekorting als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een kind dat op 1 januari van het jaar van aangifte jonger was dan 12 jaar;
  • Dit kind stond in het jaar van aangifte ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres;
  • Je arbeidsinkomen was in het jaar van aangifte hoger dan € 4.881 of je ontving zelfstandigenaftrek;
  • Je hebt het hele jaar geen fiscale partner gehad. Of je had wel een fiscale partner maar jouw arbeidsinkomen was lager dan dat van je fiscale partner. Was deze partner minder dan 6 maanden jouw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van je arbeidsinkomen, maar dit bedrag kan aardig oplopen. Let er dus goed op dat als je hiervoor in aanmerking komt, dit bedrag goed in je aangifte verwerkt wordt.

 

Maar wat als je de zorg voor de kinderen deelt met de andere ouder? Hoe wordt hier dan mee omgegaan?

Voor gescheiden ouders is een uitzondering gemaakt op bovenstaande voorwaarden: als het kind in het jaar van aangifte ten minste 3 hele dagen per week tot beide huishoudens behoorde, hebben beide ouders recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Recentelijk heeft Rechtbank Gelderland bepaald dat ook ouders waarvan de kinderen “week op – week af” bij hen verblijven in aanmerking kunnen komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit is echter één uitspraak van een Rechtbank en het Hof en de Hoge Raad hebben hierover nog uitspraak gedaan. Het is dus nog niet echt duidelijk of deze lijn gevolgd kan worden.

 

Kortom: het is raadzaam om (in ieder geval) in het jaar van echtscheiding de aangifte Inkomstenbelasting te laten verzorgen door een professional die veel ervaring met dergelijke situaties heeft. . Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in 70% van de aangiften in het jaar van echtscheiding fouten zitten en dit kan ertoe leiden dat het optimaal te behalen belastingvoordeel niet wordt benut. Zonde…