,

Honderden ideeën tegen vechtscheidingen

In totaal hebben 506 personen en/of instanties ideeën ingestuurd naar het ministerie van Veiligheid en Justitie om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. Momenteel resulteert ongeveer 10 tot 15 procent van de scheidingen in een vechtscheiding. Naar aanleiding van de ‘Divorce Challenge’ kon men vanaf 6 september tot en met 21 november jl. voorstellen indienen om de nadelige gevolgen van scheiden voor kinderen te beperken. Kinderen hebben namelijk recht op goed ouderschap, ook als hun ouders uit elkaar gaan.

De inzendingstermijn is inmiddels verstreken. De ontvangen inzendingen variëren van goede ingevingen, andere werkmethodes, oplossingen voor obstakels in wetgeving tot ideeën over relaties. Ben je benieuwd naar de ideeën die zijn ingediend? Neem dan een kijkje op de website van het ministerie.

De vereniging van Collaborative Professionals (VvCP), waarvan Wampie bestuurslid is, heeft uiteraard ook een plan ingezonden over hun manier van werken. De achterliggende gedachte hierbij is dat scheidende mensen op alle fronten worden geconfronteerd met onzekerheden (sociaal/emotioneel, kinderen, wonen/huisvesting, financieel, relationeel/familie, etc.) en dat er behoefte is aan een constructief geïntegreerde aanpak van een team van deskundigen op al deze punten. Dit juist ook ter voorkoming van een vechtscheiding, die zich niet alleen kan gaan ontwikkelen als er onvoldoende aandacht is voor de emotionele kant van een echtscheiding en persoonlijkheidsproblematiek, maar ook als mensen te lang onzeker blijven over wonen/huisvesting, financiën, etc..

Een panel van experts gaat nu aan de slag om een selectie (ongeveer 10) te maken. De verantwoordelijke personen en/of instanties mogen vervolgens zijn/haar/hun ideeën pitchen op 1 december aanstaande. Op 14 december aanstaande vindt de slotbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal het expert-panel hun keuze bekend maken aan welke initiatieven zij hun steun zullen verlenen.

Een heel goed initiatief; wij volgen de Divorce Challenge op de voet en houden je op de hoogte!