Huwelijkse voorwaarden, hoe pakken ze uit?

Niet alleen de tekst is van belang, ook de bedoeling van partijen.

Een stel was in 1975 getrouwd en had huwelijkse voorwaarden gemaakt.

Die voorwaarden hielden in dat er geen enkele gemeenschap van goederen zou zijn. Er was geen verreken beding. De voorwaarden waren in een la gelegd. Nooit meer bekeken of aangepast.

Toen het stel na 35 jaar ging scheiden stond al het vermogen op naam van mevrouw. Meneer betoogde dat hij niet realiseerde dat er huwelijkse voorwaarden waren. Ze hadden het er nooit meer over gehad en er was geen gescheiden boekhouding gevoerd. Mevrouw beheerde het prive vermogen en meneer liet dat in goed vertrouwen aan hem over. Bij de scheiding werd hij met deze situatie geconfronteerd.

De rechtbank verklaarde de huwelijkse voorwaarden van toepassing: meneer bleef met lege handen achter. Hij ging in hoger beroep. Ook het hof bood meneer geen betere afloop. Het hof overwoog dat -als huwelijkse voorwaarden nooit tijdens het huwelijk worden aangepast- dat er dan van uit gegaan dient te worden dat zij nog gelden.

Soms vraagt de redelijkheid en billijkheid dat daarvan wordt afgeweken. Daarbij is onder meer van belang wat de bedoeling van partijen was bij het sluiten van de huwelijkse voorwaarden. Ook wordt gekeken naar hoe partijen zich gedroegen tijdens het huwelijk. In dit geval was de conclusie dat de bedoeling bij het aangaan van het huwelijk duidelijk was: gescheiden vermogens. Het gedrag tijdens het huwelijk was niet zo afwijkend van andere mensen met huwelijkse voorwaarden, dat er vanaf geweken diende te worden.

Wederom een voorbeeld dat het heel zinvol is om je huwelijkse voorwaarden minimaal elke 5 jaar uit de kast te halen en ze eens opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen. Dat voorkomt vervelende verrassingen bij een scheiding.

Van Arkel Familierecht is u graag behulpzaam bij het gesprek over en de uitleg van de uitwerking van uw huidige voorwaarden.