,

Indexering kinder-en partneralimentatie 2014

Wordt een alimentatieregeling jaarlijks aangepast?

In principe wordt jaarlijks iedere kinderalimentatie en/of partneralimentatieregeling aangepast aan de inflatie. Dat is niet afhankelijk van de ontwikkeling in uw inkomen of dat van uw ex-partner. Dat is alleen anders als u dat heeft uitgesloten in uw ouderschapsplan of convenant.

Ieder jaar stelt de Staatssecretaris het indexeringspercentage vast. Voor 2014 is dat 0,9%. U kunt het nieuwe alimentatiebedrag berekenen door het huidige bedrag te verhogen met 0,9% of het te vermenigvuldigen met 1,009.

U heeft hiervoor geen nieuwe procedure of schriftelijke overeenkomst nodig. Wel is het verstandig om het nieuwe bedrag even af te stemmen met uw ex-partner.

Als u over voorgaande jaren vergeten zou zijn om de alimentatie te indexeren, kan de rechthebbende nog aanspraak maken op de indexering over de afgelopen jaren. Incasso kan slechts plaatsvinden over de laatste 5 jaar. Dat kan nog flink oplopen. De indexeringspercentages over de afgelopen 5 jaar zijn te vinden op de website van het LBIO. Daar kunt u ook makkelijk berekenen hoe hoog de eventuele achterstand is door het oorspronkelijke bedrag in te vullen.

Als er omstandigheden zijn gewijzigd de afgelopen periode, bijvoorbeeld veranderingen in het inkomen van uw ex-partner of dat van u, is het raadzaam de regeling nog eens laten herzien.

Neem voor vragen gerust contact op.