,

indexering per 1 januari 2013

Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2013 van rechtswege verhoogd met 1,7%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Ingevolge artikel 1:402a BW worden de vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Voor 2012 bedroeg de wettelijke indexering 1,3%.