Indexerings percentage 2019

Let er goed op dat je zelf de indexering toepast op de alimentatiebijdrage, want als je dit niet doet…

Zijn jullie in een convenant of bij de rechter een kinder- en/of partneralimentatie overeengekomen? In principe is het zo dat dit bedrag jaarlijks mee moet groeien met de inflatie. Hierbij doet het er niet toe of je eigen inkomen of dat van je ex-partner ook mee groeit. Kinderalimentatie moet altijd geïndexeerd worden, maar voor eventuele partneralimentatie kunnen jullie in het convenant ook overeengekomen zijn dat jullie dit uitsluiten. Ga dit dus altijd even na! 

eder jaar stelt de Staatssecretaris het indexeringspercentage vast. Voor 2019 is dat 2%. Je kunt het nieuwe alimentatiebedrag berekenen door het huidige bedrag te verhogen met 2% (bedrag van 2018 vermenigvuldigen met 1,02).

Je hebt hiervoor geen nieuwe schriftelijke overeenkomst nodig, maar het is wel verstandig om het nieuwe bedrag even af te stemmen met je ex-partner.

Vergeten?

Als je over voorgaande jaren vergeten zou zijn om de alimentatie te indexeren, dan kan de alimentatiegerechtigde nog aanspraak maken op de indexering over de afgelopen jaren. Dit kan echter alleen over de laatste 5 jaar. De indexeringspercentages over de afgelopen 5 jaar zijn te vinden op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Daar kun je ook makkelijk berekenen hoe hoog de eventuele achterstand is door het oorspronkelijk overeengekomen/opgelegde bedrag in te vullen.

Is er iets veranderd in jullie situatie?

De hoogte van alimentatie kan in beginsel worden gewijzigd als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Is er iets veranderd in jouw inkomen of dat van je ex-partner en/of is er bijvoorbeeld iets veranderd in jullie (nieuwe) gezinssituatie? Indien dit het geval is, is het raadzaam om de huidige regeling te (laten) herzien. Het is natuurlijk mogelijk om in onderling overleg de regeling wijzigen. Dit wordt vaak als prettig ervaren door beide partners. Het nodigt namelijk uit tot openheid en eerlijkheid. Ons advies hierbij is wel om de nieuwe afspraak vast te laten leggen in een beschikking van de rechter of een notariële akte. Op deze manier weten jullie beiden waar je aan toe bent en dit voorkomt een hoop gedoe indien er sprake zou zijn van het niet nakomen van de gemaakte afspraak.

Lukt het jullie niet om er samen uit te komen of willen jullie dat er een nieuwe berekening gemaakt wordt? Neem dan nu contact met ons op! Wij kunnen je hierbij helpen.