,

Mag ik de alimentatie verlagen nu ik minder inkomen heb door corona?

De gevolgen van het corona-virus zijn voor (bijna) iedereen voelbaar. Zowel ten aanzien van de gezondheid, als ook op het gebied van financiële zekerheid. Er gebeuren op dit moment dingen waar niemand ooit rekening mee had kunnen houden. Ondernemers en werknemers kunnen mogelijk geconfronteerd worden met een terugval in inkomen.

Wat nou als je elke maand alimentatie moet betalen, maar dit door een plotselinge terugval in inkomen eigenlijk niet meer mogelijk is? Dat heeft vergaande gevolgen voor de alimentatiebetaler, maar uiteraard ook voor de alimentatieontvanger!

Wijziging van omstandigheden

In principe kunnen partner- en kinderalimentatie gewijzigd worden, indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Dat kunnen allerlei omstandigheden zijn. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een wijziging in gezinssamenstelling of een toe- of afname van inkomen. Voor wat betreft partneralimentatie kan het echter ook zijn dat jullie in het convenant zijn overeengekomen dat de alimentatieregeling niet gewijzigd kan worden. In dat geval zal zou een verzoek tot opschorting wellicht wat ademruimte kunnen geven.  

Is inkomstenverlies wegens corona een grond voor een wijziging?

Corona zal naar verwachting zeker een grond opleveren voor een wijzigingsverzoek, als de alimentatiebetaler (maar ook de alimentatieontvanger!) als gevolg hiervan minder inkomsten ontvangt. Niet iedere daling van inkomsten zal echter gevolgen hebben voor de alimentatie. Het is en blijft maatwerk en uiteraard moet er onder meer ook gekeken worden naar de afspraken die destijds gemaakt zijn, de genomen uitgangspunten en de belangen van de alimentatieontvanger.

Voor een werknemer is de omvang van het inkomensverlies vaak al snel duidelijk en dus goed te berekenen. Dat is anders als je ondernemer bent. Dan fluctueert jouw inkomen eigenlijk altijd ieder maand. Als je ten gevolge van het corona-virus met een acute inkomensachteruitgang wordt geconfronteerd, waardoor je onvoldoende liquiditeit hebt om de alimentatie te blijven betalen, dan moeten er direct stappen gezet worden.

Ga tijdig het gesprek aan met elkaar!

Als je ziet aankomen dat je de komende maanden de alimentatie niet meer (volledig) kunt betalen of dat je als alimentatieontvanger juist behoefte hebt aan een hogere (partner)alimentatie vanwege inkomensverlies, dan adviseren wij je om zo snel mogelijk contact op te nemen met je ex-partner om na te gaan of jullie in onderling overleg tot afspraken kunnen komen. Als het meevalt, dan wel als op een later tijdstip weer een extra voordeel wordt behaald, kan de wijziging – in overleg – met terugwerkende kracht teniet gedaan worden. Door tijdig te overleggen en begrip te hebben voor elkaars situatie kan hopelijk een procedure bij de rechtbank voorkomen worden.

Op dit moment worden alleen nieuwe spoedeisende zaken geaccepteerd door rechtbanken. Het is de vraag of alimentatiegeschillen hieronder vallen. Reden te meer om je ervoor in te zetten om samen tot goede afspraken te komen!

Mocht je toch niet uitkomen met jouw ex-partner, dan staan wij voor je klaar om met je mee te denken! Neem voor vragen contact op via 078-6208734 of info@vafam.nl.