,

Is kinderalimentatie toch aftrekbaar in 2015?

Op 14 april jl. plaatste mr. Rob Welling een blog op Kennisbank waar veel personen enthousiast op reageerden. Welling heeft namelijk een manier gevonden zodat kinderalimentatie toch aftrekbaar is in 2015. Hieronder leggen wij dit in het kort uit:

Wat is er veranderd?

Begin 2015 is de aftrekpost voor kinderalimentatie in box 1 komen te vervallen. De Hoge Raad heeft echter op 11 februari 2011 geoordeeld dat een verplichting tot het betalen van kinderalimentatie in principe ook als box 3 schuld opgevoerd zou mogen worden. De Staatssecretaris achtte dit echter niet wenselijk, want de kinderalimentatie kon destijds ook al in box 1 worden afgetrokken, wat dubbel fiscaal voordeel zou inhouden. Uiteindelijk is besloten dat alle verplichtingen waaruit betalingen voortvloeien die als persoonsgebonden aftrekpost voor box 1 in aanmerking zouden kunnen komen, niet langer als schuld in box 3 opgevoerd mogen worden.

Door het vervallen van de mogelijkheid om de kinderalimentatie in box 1 af te trekken, herleeft de mogelijkheid om de kinderalimentatieverplichting op te nemen als schuld in box 3. Het voordeel zal in de meeste gevallen wel een stuk lager zijn dan in 2014. Daarnaast dient er wel voldoende box 3 vermogen te zijn om de aftrek daadwerkelijk op te kunnen voeren. Als het box 3-vermogen onder het heffingsvrije vermogen blijft (€ 21.330,– of het dubbele als u een fiscaal partner heeft), is er geen fiscaal voordeel.

Vooralsnog is niet bekend of de wetgever nog een wijziging zal doorvoeren, waardoor het fiscaal voordeel op dit moment in stand blijft.