Kamer wil dat een beperkte gemeenschap de nieuwe standaard wordt bij trouwen

PvdA, VVD en D66 willen dat trouwen in gemeenschap van goederen niet langer de standaard is als men een huwelijk aangaat. Wie straks nog wel in gemeenschap van goederen wil trouwen, zal dat bij een notaris moeten regelen, zoals op dit moment juist het geval is indien men huwelijkse voorwaarden wil laten opstellen. Op dit moment wordt 30 procent van de huwelijken in Nederland onder huwelijkse voorwaarden gesloten.

 

Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard, als het aan de coalitiepartijen en D66 ligt. Een beperkte gemeenschap houdt in dat schulden en vermogens die voor het huwelijk zijn ontstaan privévermogen blijven, net als erfenissen en giften.

 

De drie partijen dienden hun voorstel in 2014 in. Jeroen Recourt (PvdA) is van mening dat het voorstel past binnen de modernisering van het huwelijksrecht. „De meeste mensen vinden dat vermogen dat je voor het huwelijk hebt vergaard, bij jou hoort. Onze nieuwe standaard sluit beter aan bij wat mensen rechtvaardig vinden.” Recourt wijst ook nog op een praktisch probleem: „Deze aanpassing beschermt ook mensen die niet zo goed nadenken voordat ze trouwen.”

 

Op dit moment leidt het verdelen van ontvangen erfenissen en schenkingen, “eigen spullen” en vermogen dat voor het huwelijk is ontstaan bij een echtscheiding vaak tot discussies. Niet alle partijen zijn het trouwens eens met het voorstel. Het CDA stelt bijvoorbeeld dat het huwelijk méér is dan een zakelijke overeenkomst en dat dit voorstel het alleen maar ingewikkelder maakt.

 

Het wetsvoorstel wordt later vandaag in de Tweede Kamer behandeld.