Kan er een omgangsregeling voor hond Jax afgesproken worden?

Een huisdier maakt vaak deel uit van een gezin en gezinsleden zijn doorgaans gehecht aan hun huisdier. Een scheiding kan dan ook een lastige situatie opleveren. Kan er een omgangsregeling verzocht worden zoals dat ook voor kinderen gedaan kan worden?

Recentelijk werden wij getipt over een interessant artikel over hond Jax. Zijn baasjes betaalden allebei de helft van het aanschafbedrag en hadden nadat zij in 2016 uit elkaar gingen een omgangsregeling afgesproken. Toen de vrouw de regeling stop wilde zetten, spande de man een kort geding aan om de overeengekomen omgangsregeling af te dwingen. De rechter in Arnhem oordeelde dat zowel de vrouw als man, op basis van de eigendomsverhouding, evenveel recht hadden om Jax op regelmatige basis te zien. Aangezien het stel een gelijkwaardige levensstijl heeft, kwam het er bij de rechter niet in dat het dier beter af zou zijn bij de vrouw. De afspraken over de omgangsregeling werden daarom officieel vastgelegd. Als de vrouw zich niet zou houden aan de regeling, zou zij een dwangsom van € 100,– per dag aan de man moeten betalen. Wat daarna gebeurde, was onverwacht… De vrouw stuurde de man een schriftelijke bevestiging waarin ze hem liet weten dat ze Jax aan hem wilde afstaan. De vrouw wenste de relatie met haar ex te kunnen afsluiten, maar door de omgangsregeling werd zij steeds tot een confrontatie met hem gedwongen. Dit zag ze niet langer zitten en daarmee zou Jax vanaf dat moment fulltime bij de man verblijven.

 

Hoe zit het nu wettelijk?

Hoewel het vaak anders voelt, wordt een huisdier wettelijk gezien als een zaak (een object). Bij een scheiding is een huisdier dus gelijk aan andere objecten die verdeeld moeten worden zoals meubelstukken. Het is aan de eigenaren om te bepalen wat er met het huisdier gebeurd. Een recht op een omgangsregeling, zoals vastgelegd in boek 1 BW, is in beginsel niet van toepassing op dieren. Des te interessanter is bovenstaande uitspraak van de rechter dan ook. Partners kunnen onderling wel een regeling afspreken.

 

Als partners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zijn alle bezittingen in principe gemeenschappelijk en dienen deze eerlijk te worden verdeeld. Er zal onderling overeengekomen dienen te worden aan wie het huisdier toebedeeld wordt. Indien je huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld of samenlevend bent, heb je recht op de zaken die van jou zijn, dus in dat geval zou er uitgezocht moeten worden wie de rechtsmatige eigenaar van het huisdier is.

 

Ondanks dat er geen wettelijke regeling is voor omgang met een huisdier, kunnen partners dit dus wel samen overeenkomen. Dit kan door een omgangsregeling met het huisdier op te nemen in het (echtscheidings)convenant. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat het huisdier om de week bij een van de partners verblijft of bijvoorbeeld dat het huisdier meegaat met de zorgregeling van de kinderen. Een dergelijke omgangsregeling voor uw huisdier is niet gek. Het is fijn als dit discussie kan wegnemen/voorkomen!

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?” pex_attr_title=”Neem contact met ons op!” pex_attr_button_text=”Contact” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AE3537″][/pexcirclecta]