,

Kan Tina bewijzen dat Nico ook zwarte inkomsten heeft waardoor hij meer kinderalimentatie kan betalen?

Nico en Tina zijn in 2002 in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. In 2002 wordt hun zoon Max geboren. In 2019 gaan Nico en Tina scheiden. Max heeft zijn hoofdverblijfplaats bij Tina. De rechtbank heeft de door Nico te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 767 per maand. Nico gaat in hoger beroep.

Het hof overweegt als volgt. Tina stelt dat bij Nico niet alleen sprake is van inkomsten uit dienstverband bij de KLM, maar ook van inkomsten als stukadoor in het bedrijf van zijn broer. Volgens Nico deed hij de inmeetwerkzaamheden ten behoeve van de begroting van een klus, waarna zijn broer dan de offertes maakte. Deze verklaring is echter niet geloofwaardig in het licht van de door Tina overgelegde WhatsApp-berichten tussen haar en Nico, waaruit kan worden opgemaakt dat Nico ook andere werkzaamheden verricht(te). Zo stuurt Tina op 30 augustus 2016 een berichtje aan Nico: ‘Moet dat allemaal betegeld worden?’, waarop Nico antwoordt: ‘Ja, hij gaat de badkamer tegelen‘ en vervolgens later die dag: ‘Klaar, we gaan opruimen en de auto inladen.’ Op 30 augustus 2016 bericht Nico aan Tina: ‘We beginnen nu te spuiten. dat duurt ongeveer een uur. Daarna nog opruimen’ en vervolgens twee uur later: ‘We zijn klaar, even afrekenen en snel naar huis.’ Op 9 november 2016 bericht Nico: ‘Laatste tegel, dan naar huis’. Op 26 januari 2017 vraagt Tina: ‘Hoe gaat het daar?’, waarop Nico reageert: ‘Gaat lekker, bijna klaar, laatste keer messen’.

Ook uit het verslag van Max over zijn stage bij de broer van Nico kan worden opgemaakt dat Nico voor zijn broer werkt. Nico heeft onvoldoende onderbouwd dat daarvan nu geen sprake meer is. Om diezelfde reden gaat het hof voorbij aan Nico’s stelling dat hij door rugproblemen niet in staat is om (stukadoors)werkzaamheden te verrichten. Uit voormelde appberichten volgt dat Nico op verschillende tijdstippen aan het werk is. Zijn ploegendiensten bij de KLM stellen hem daartoe blijkbaar in staat.

Het hof houdt dan ook rekening met inkomsten uit (stukadoors)werkzaamheden. Nu Nico geen inzicht heeft gegeven in de omvang van die werkzaamheden, schat het hof deze. Gelet op het feit dat Nico een fulltime baan bij de KLM heeft, acht het hof een aanvullende werkbelasting van 15 uur per week (zoals Tina betoogt) erg hoog. Het hof begroot de inkomsten uit de aanvullende werkzaamheden op € 6.000 netto per jaar.

Na berekening van behoefte en draagkracht vernietigt het hof de beschikking van de rechtbank en stelt de door Nico aan Tina te betalen kinderalimentatie vast op € 561 per maand.

Ondanks het feit dat de zwarte inkomsten van Nico er dus wel degelijk toe doen, bepaalt het Hof toch dat deze inkomsten lager zijn, dan het bedrag waar de rechtbank in eerste instantie vanuit is gegaan. Procedures in het familierecht zijn onzeker. Op voorhand is vaak niet te zeggen wat de uitkomst van een procedure wat betreft kinderalimentatie zal zijn, aangezien alle omstandigheden van het geval een rol spelen en niet altijd is in te schatten aan welke omstandigheden een rechter meer gewicht toekent. Garanties kunnen niet gegeven worden. De uitkomst is dus ook afhankelijk van de zittende rechter. Natuurlijk valt en staat het met een goede onderbouwing van de standpunten. Het is dus van groot belang om in dergelijke zaken bijstand te zoeken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat die jou hierbij kan helpen. Een advocaat waar je een klik mee hebt, die met je meedenkt en de schade voor jou en de andere betrokken zoveel mogelijk probeert te beperken. Nog beter is om het overleg te zoeken en zo tot een oplossing te komen waar jullie beiden achter kunnen staan.

Heb je meer vragen over kinderalimentatie? Wampie van Arkel helpt je hier graag bij.