| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

Respectvol

Naar onze overtuiging is respect één van de belangrijkste waarden in ieder scheidingstraject. Als er respect is voor het gezamenlijk verleden, voor de verschillen die er ontstaan zijn tussen de (ex-)partners en voor het veranderende gezinssysteem, leidt dat veelal tot een goede keuze voor de wijze van afwikkeling van de scheiding en ook voor een regeling die voor alle betrokkenen goed is. Wat ons betreft wordt er ook altijd gekozen voor een respectvolle bejegening van de andere partner en diens adviseur(s).

Integriteit

Integriteit betekent voor ons dat we altijd blijven zoeken naar een constructieve manier om uw conflict op te lossen, op een respectvolle manier. Ook betekent het voor ons dat we de expertise inschakelen die nodig is voor uw zaak, niet meer en niet minder. Binnen ons kantoor zetten we dus de professional in die het betreffende werk voor de laagste kosten kan verrichten, uiteraard binnen onze hoge kwaliteitsstandaard. Als iemand buiten ons kantoor een aspect beter en/ of goedkoper voor u kan doen, schakelen we die in.

Kwaliteit

Wij hechten grote waarde aan het leveren van kwaliteit. Om dat te kunnen garanderen hebben wij jaarlijks meer dan voldoende opleiding en training, wekelijks zakenoverleg en een wekelijkse jurisprudentie-bespreking. Ook nemen wij deel aan intervisie.

Vertrouwen

Vertrouwen is een bijzonder belangrijke waarde tussen advocaat/mediator en de cliënt(en). Openheid van zaken en het bespreekbaar maken van kwesties draagt daar aan bij. Mede om die reden werken wij met een cliëntenportaal waarin u te allen tijde kunt inloggen in uw eigen dossier en alles kunt zien wat daarin gebeurd. Transparantie naar de cliënt toe, en naar buiten toe vertrouwelijkheid. U kunt er uiteraard op rekenen dat er buiten u zelf en de professionals die aan uw zaak werken niemand enige informatie uit uw dossier te zien of te horen krijgt.

Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke drijfveer van ons. Dat valt ook te zien aan de trainingen die wij jaarlijks volgen en de nevenfuncties die Wampie van Arkel uitoefent. Ook nodigen zij graag cliënten uit om de crisis die een echtscheidingssituatie is, aan te wenden tot persoonlijke groei. Indien u dat op prijs stelt, houden zij u een spiegel voor zodat u uw eigen aandeel in de ontstane situatie kunt zien, uw eigen verantwoordelijkheid daarin kunt nemen en vervolgens ook bewuste keuzes in de toekomst kunt maken.

 

www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/