| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

                    

Rozemarijn Kuiper

Drs. Rozemarijn (Roos) Kuiper is kinder- en jeugdpsycholoog. In 2018 heeft zij de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Zij voert sinds 2014 kindgesprekken met kinderen waarvan de ouders in scheiding liggen. Zij is deskundig en getraind in het begeleiden van ouders en kinderen in scheidingssituaties. Roos is ervaringsdeskundige. Zij is zelf kind van gescheiden ouders en kan zich hierdoor goed inleven in kinderen die zich in een scheidingssituatie bevinden. Haar motivatie om zich in te zetten voor kinderen in dergelijke situaties is dan ook gelegen in haar eigen ervaring met de scheiding van haar ouders.

Kindgesprekken

Roos zorgt ervoor dat de wensen en belangen van ieder kind inzichtelijk worden gemaakt, waarna zij deze wensen en belangen vertaalt richting ouders, verzorgers en/of eventuele overige belanghebbenden. Zij ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding.

De meerwaarde van het betrekken van Roos bij een scheidingsproces is dat de stem van ieder kind gehoord wordt. De voorkeur gaat ernaar uit dat zij vanaf het begin van het proces betrokken wordt, zodat er eerder – en daardoor mogelijk preventief – ondersteuning kan worden geboden aan het kind en de ouders. Het is immers belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk buiten het juridisch proces gehouden worden. Hun wensen en belangen dienen echter wel vanaf het begin een prominente plek in te nemen bij de afwikkeling van de scheiding of bij het wijzigen van de reeds bestaande regeling.

Het inschakelen van een Roos verkleint de kans op langdurige procedures waar geen winnaars zijn, enkel verliezers.

Werkwijze

Roos biedt ondersteuning en adviseert. Zij gaat met het kind in gesprek op een wijze passend bij de leeftijd van het kind.

Roos is er om de belangen van het kind te waarborgen en maakt de vertaalslag van de stem van het kind richting ouders. Na afloop van het traject wordt een verslag gemaakt. Dit verslag kan eventueel ook worden ingebracht in een gerechtelijke procedure.

Tarief

Roos kiest ervoor om te werken op basis van een uurtarief € 60,– ex. BTW (€ 72,60 incl. BTW). Zij biedt begeleiding die geschikt is voor ieder kind.

 

 

Stel je vragen

"Heb je vragen? Neem dan contact op met Roos via 078-6208734 of info@vafam.nl"

 

www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/