Welke manier van scheiden past bij u?

Soms is uit elkaar gaan onvermijdelijk. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. De periode waarin deze beslissing tot (echt)scheiding wordt genomen is vaak chaotisch en emotioneel. Teleurstelling, verdriet en boosheid wisselen elkaar af. De sfeer in huis verandert en iedereen heeft daar last van.

 

Als je gaat scheiden is het belangrijk om je goed te oriënteren. Een echtscheiding is een gecompliceerd proces waarbij veel verschillende zaken een rol spelen. Er dient aandacht te zijn voor de emotionele, psychische, juridische, economische, fiscale én sociale kanten van een scheiding. Er moet veel geregeld worden en soms ziet men al snel tussen de bomen het bos niet meer.

 

Manieren om te scheiden

Naast het feit dat er dus veel praktische zaken geregeld moeten worden, moet ook de keuze gemaakt worden voor de manier waarop de scheiding geregeld zal gaan worden. Er zijn verschillende manieren waar men voor kan kiezen en de ene vorm past beter bij de ene persoon dan bij de ander. Het is voor alle partijen in ieder geval van belang om op een goede en respectvolle manier te scheiden, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Des te eerder kan iemand zijn/haar leven weer oppakken. Scheiden doe je samen, hoe vreemd dat ook klinkt….

 

Zoals gezegd zijn er dus verschillende manieren om te scheiden, te weten via mediation, collaborative divorce (overlegscheiden) of scheiden met ieder een eigen advocaat. Van Arkel Familierecht heeft als doel om mensen te begeleiden bij het respectvol uit elkaar gaan. Welke manier van scheiden het beste bij iemand past, hangt van allerlei omstandigheden af. Bijvoorbeeld of partijen nog goed kunnen en/of willen communiceren met elkaar, of er grote financiële belangen in het geding zijn et cetera.

 

Bij een mediation- of overlegscheidingstraject wordt gewerkt aan de communicatie, zodat ex-partners op een constructieve manier met elkaar de gevolgen van de scheiding kunnen bespreken en regelen. Als ex-partners er echt samen niet uitkomen, kunnen ze beiden hun eigen advocaat inschakelen. Ook bij deze klassieke manier van scheiden is het belangrijk om de belangen van de kinderen te bewaken en begeleiding te bieden bij het respectvol oplossen van het conflict.

 

Zoals al eerder gezegd: bij een scheiding komt veel kijken….