Mag Manon met zoon Jasper verhuizen naar Uden nu ze zwanger is van haar nieuwe partner Kaj?

“Ik mag toch wel zelf weten waar ik ga wonen. Ik hoef daar geen toestemming van Thijs voor te hebben.”

Uit de – inmiddels verbroken – relatie tussen Thijs en Manon is in 2010 zoon Jasper geboren. Thijs en Manon hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag over Jasper. Jasper heeft zijn hoofdverblijfplaats bij Thijs. In het ouderschapsplan zijn Thijs en Manon een co-ouderschapsregeling overeengekomen, waarin is bepaald dat ze de zorg voor Jasper 50/50 verdelen. Manon heeft sinds geruime tijd een nieuwe relatie met Kaj. Ze wonen inmiddels ook samen en Manon is zwanger.

 

Manon verzoekt de rechtbank (1) de hoofdverblijfplaats van Jasper bij haar te bepalen en (2) haar vervangende toestemming te verlenen om met Jasper naar Uden (de woonplaats van Kaj) te verhuizen. De rechtbank wijst beide verzoeken af. Manon gaat in hoger beroep.

 

Het hof stelt voorop dat het belang van Manon om met Jasper naar Uden te verhuizen, zonder meer zwaarwegend is. Het belang van Manon is dat zij haar leven naar eigen inzicht kan inrichten op een plek waar zij gelukkig is en samen kan wonen met Kaj, met wie zij op zeer korte termijn een kindje verwacht. Daarnaast is haar belang erin gelegen dat zij in de buurt woont van haar familie en vrienden. Daartegenover staan evenwel belangen die even zwaar wegen, waaronder het belang van Jasper bij rust, stabiliteit en continuïteit, alsmede het belang van Thijs om de omgang met Jasper onverminderd te kunnen voortzetten.

 

Het hof is van oordeel dat Manon onvoldoende heeft onderbouwd dat het meer in het belang van Jasper is om naar Uden te verhuizen, dan in Ridderkerk te blijven wonen. Het is het hof niet duidelijk geworden dat Jasper in Uden in een stabiele woonomgeving terecht zal komen. Manon heeft de door Thijs geuite zorgen met betrekking tot de stabiliteit van haar relatie en haar financiële situatie onvoldoende gemotiveerd weersproken. Manon heeft geen werk en is voor de kosten van haar levensonderhoud volledig afhankelijk van Kaj, die geen wettelijke plicht heeft tot onderhoud van haar. Ter zitting hebben zowel Thijs als Manon aangegeven dat het goed gaat met Jasper in zijn huidige sociale omgeving en dat ook zijn schoolgang, alsmede de ondersteuning die hij krijgt in het kader van zijn taalontwikkelingsachterstand, goed verlopen. Voorts overweegt het hof dat het feit dat Thijs werkt en dus niet elk moment van de dag beschikbaar is voor Jasper, zoals Manon naar voren heeft gebracht, niet betekent dat de opvoedsituatie van Jasper bij Thijs niet goed of stabiel zou zijn. Daar komt bij dat als Jasper naar Uden zou verhuizen, gelet op de reisafstand tussen Ridderkerk en Uden, het niet zeker is dat Jasper en Thijs, als verzorgende ouder, onverminderd contact kunnen hebben. Dit acht het hof niet in het belang van Jasper. De door Manon aangeboden compensatie in de vorm van een ruimere vakantieregeling acht het hof, gelet op de zorgregeling zoals door partijen overeengekomen in de ouderschapsregeling en zoals die jarenlang is uitgevoerd, ontoereikend. Het hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank. Manon mag dus niet verhuizen naar Uden.

 

Niet iedere ouder staat erbij stil dat ze toestemming van de andere ouder (of vervangende toestemming van een rechter) nodig hebben om te mogen verhuizen. Het is voor rechters niet makkelijk om een beslissing in dergelijke zaken te nemen. Vandaar dat er vaak ook 3 rechters bij de zaak betrokken zijn. In dit soort zaken is wel een patroon te ontdekken aan de hand waarvan rechters de verzoeken beoordelen. Zo dient het recht en belang op én de noodzaak om te verhuizen en je leven in vrijheid in te richten goed onderbouwd te worden. Verder dienen de getroffen voorbereidingen toegelicht te worden, net als de geboden compensatie voor het feit dat het contact tussen het kind en de andere ouder verandert. Daarnaast wordt er gekeken hoe de onderlinge communicatie tussen de ouders is en/of in overleg afspraken gemaakt kunnen worden. In beginsel hebben ouders en hun kind recht op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving.

 

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Het valt en staat dus met een goede onderbouwing. Schakel een specialist in om u bij te staan.” pex_attr_title=”Voor specialisten bent u bij ons aan het juiste adres!” pex_attr_button_text=”Contact opnemen” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AE3537″][/pexcirclecta]