Mag Miriam haar sieraden houden na echtscheiding?

“Het zijn mijn sieraden. Ik heb ze van mijn familie gehad en ben de enige persoon die ze draagt. Dan zijn ze toch aan mij verknocht?”

 

Ben en Miriam zijn in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. In 2015 gaan zij uit elkaar en Ben heeft inmiddels een nieuwe partner.

 

Ben verzoekt de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken en de gemeenschap te verdelen. De rechtbank wijst beide verzoeken toe. Miriam gaat in hoger beroep.

 

Volgens Miriam is het huwelijk niet duurzaam ontwricht. Zij heeft de indruk dat de verzochte echtscheiding verband houdt met haar fysieke problemen en de daaruit voortvloeiende beperking om kinderen te kunnen krijgen. Miriam is inmiddels hersteld en denkt dat Ben zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat zij nog steeds een volwaardige partner voor hem kan zijn. Daarnaast is Miriam het niet eens met het oordeel van de rechtbank dat haar sieraden niet aan haar verknocht zijn en dus verdeeld moeten worden. Miriam is van mening dat de sieraden als bruidsschat aan haar verknocht zijn. Zij is bijzonder aan de sieraden gehecht en draagt ze bij speciale gelegenheden.

 

Het hof is van oordeel dat, gelet op de periode dat Ben en Miriam al gescheiden van elkaar leven, de omstandigheid dat Ben een nieuwe partner heeft en het feit dat Ben bij zijn echtscheidingsverzoek blijft, voldoende is gebleken dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht.

 

Zelfs als vast zou komen te staan dat de sieraden door de familie van Miriam aan haar zouden zijn geschonken, wat Ben betwist, en uitsluitend door haar zouden worden gedragen, betekent dat niet zonder meer dat de sieraden niet in de gemeenschap zouden zijn gevallen. Miriam heeft naar oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd waarom een uitzondering op de hoofdregel gemaakt zou moeten worden. Dat Miriam bijzonder gehecht is aan de sieraden maakt dit niet anders.

 

Het betekent echter niet dat de sieraden ook bij helfte verdeeld moeten worden. Ieder van de echtgenoten heeft de bevoegdheid om de door hem/haar gebruikte “prullaria” en gedenkstukken die tot de familie behoren, tegen een geschatte prijs over te nemen. Het hof begrijpt dat Miriam van dit recht gebruik wil maken. Het hof deelt de sieraden dan ook aan haar toe tegen een gemiddelde waarde van de door beide partijen aangegeven waarden, en bepaalt dat zij aan Ben een bedrag ter grootte van de helft van de waarde dient te betalen.

 

In deze zaak ging het uiteindelijk om een bedrag van € 650,– dat Miriam uiteindelijk nog voor haar sieraden aan Ben moest betalen. Zonde dat het partijen niet gelukt is om dit in onderling overleg te regelen. Mediation zou hier, ten aanzien van de verdeling van de gemeenschap, uitermate geschikt voor zijn geweest. In een mediationtraject is het mogelijk om, in overleg, af te wijken van de wettelijke normen en maatstaven. Het is wel belangrijk dat je je laat informeren omtrent deze normen en maatstaven, zodat je bewust bent waar je eventueel afstand van doet. Van Arkel Familierecht helpt je hierbij en informeert je over de wettelijke normen en maatstaven. Op deze manier is het mogelijk om tot een duurzame regeling te komen waar jullie beiden mee verder kunnen.

 

Hebben jij en je (aanstaande) ex-partner een geschil over een bepaald onderwerp en/of willen jullie de gevolgen van jullie echtscheiding in goede harmonie en op een respectvolle wijze regelen? Neem dan nu contact op om een mediationtraject te starten.