fbpx

Mediation

Mediation
Gaan jullie scheiden en weten jullie niet goed waar je moet beginnen? Zien jullie door de bomen het bos niet meer? Wat moet er financieel allemaal geregeld worden? Willen jullie samen ouders blijven, maar weten jullie niet goed hoe je dat aanpakt?

Een scheiding is een van de meest heftige periodes die je kunt doormaken in je leven. Emotioneel gezien gebeurt er veel en daarnaast moeten er ook nog allerlei praktische, financiële en juridische zaken geregeld worden! Het kan soms heel lastig zijn om hier met elkaar over te praten als je boos of verdrietig bent en al zoveel aan je hoofd hebt. Misschien vind je het lastig om voor jezelf op te komen of te uiten wat je eigenlijk wilt. Als je het nu niet goed aanpakt, dan kan dit grote gevolgen hebben. Denk hierbij met name aan een slechte relatie tussen jullie als ouders, die schadelijk is voor de kinderen of bijvoorbeeld financiële tegenslagen. Ook al wil je het niet, toch kun je terecht komen in een jarenlange strijd.

Het kan ook anders! Een scheiding is al pijnlijk genoeg en het zou fijn zijn als je het snel en respectvol kunt regelen met elkaar. Zodat jullie (en de kinderen als die er zijn) weer goed verder kunnen. Dat er een goed en duidelijk ouderschapsplan en convenant ligt, waar je op terug kunt vallen als dat nodig is.

Zien jullie mogelijkheid om samen om de tafel te gaan en de te regelen zaken te bespreken? Indien jullie antwoord op deze vraag ja is, dan is dit een goede basis voor een scheidingsmediation.

Wat is er voor nodig om een mediationtraject succesvol te doorlopen?
• Twee partijen die zich inzetten om in overleg tot een regeling te komen, waar beiden mee verder kunnen;
• Twee partijen die zich respectvol opstellen;
• Volledige openheid van zaken, met name op financieel gebied;
• Twee gelijkwaardige partijen als het gaat om kennis en macht;
• Twee partijen die het belang van hun kinderen boven hun eigen belang kunnen stellen;
• Een mediator die jullie belangen in gelijke mate behartigt en;
• Een mediator die jullie ondersteunt bij het bereiken van overeenstemming op de lastigere punten.

Van Arkel Familierecht biedt 4 verschillende vormen van mediation aan. Welke vorm het beste bij jullie past, hangt af van de complexiteit van de zaak en hoeveel begeleiding jullie nodig hebben of wensen te ontvangen. Zie hieronder voor meer informatie over de verschillende vormen van mediation.

Wat levert het je op?
• Informatie over de wettelijke normen en maatstaven, maar ook de financiële en fiscale aspecten die bij een scheiding komen kijken;
• Handvatten om op een respectvolle manier met elkaar om te blijven gaan;
• Een duurzame regeling voor de toekomst;
• Een regeling waarin alle belangrijke (en voorzienbare) punten geregeld zijn;
• Rust voor alle betrokkenen;

Ps. Een scheiding is een complexe situatie, waar veel mee gemoeid is. Let op: goedkoop is vaak duurkoop.

Doe-het-zelftraject

• Gaan jullie scheiden en willen jullie hieraan niet te veel geld uitgeven?
• Maar zien jullie wel het belang van het betrekken van een deskundige professional bij jullie scheiding?
• Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd?
• Heeft geen van jullie een eigen bedrijf?
• Kunnen jullie in onderling overleg tot overeenstemming komen over alle te regelen zaken?
• Kunnen jullie zelf het ouderschapsplan opstellen?
• Spelen er verder geen complexe zaken?

Kunnen jullie alle bovenstaande vragen met “ja” beantwoorden? Dan komen jullie in aanmerking voor ons Doe-het-zelftraject. In dit traject verrichten jullie zelf veel werkzaamheden, waardoor de kosten beperkt blijven.

Hoe werkt het?
• Wij voorzien jullie van een uitgebreid stappenplan met diverse vragenlijsten en modellen.
• Jullie bereiden alles zelf voor en maken het ouderschapsplan zelf zoveel mogelijk compleet.
• Het concept ouderschapsplan leveren jullie aan met alle relevante financiële stukken.
• Wij checken het ouderschapsplan aan de hand van de huidige juridische normen en maatstaven en stellen vervolgens het concept convenant op.
• Er vindt, naast het kennismakingsgesprek, één inhoudelijk gesprek bij ons op kantoor plaats waarbij alle stukken met jullie doorgenomen worden, zodat we zeker weten dat de stukken aansluiten bij jullie wensen en doelen.
• Vervolgens maken wij de processtukken definitief, zorgen wij voor het bekrachtigen van de regeling en het uitspreken van de scheiding door de rechter en de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente.

Prijs
De investering in dit traject bedraagt € 2.499,– incl. BTW. De vaste prijs zorgt ervoor dat jullie weten waar je aan toe bent. Wel zo prettig in deze periode van onzekerheden. Indien het niet haalbaar blijkt te zijn om het traject binnen 13 door ons bestede uren af te ronden, kunnen jullie ervoor kiezen om de overige uren conform de door de verschillende medewerksters gehanteerde uurtarieven doorbelast te krijgen of een pakket van 2 uur in te kopen, tegen een gereduceerd tarief van € 325,– ex. BTW. Meer weten over de inhoud van ons Doe-het-zelftraject? Neem dan nu contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Beperkte optie
Dit traject bieden wij aan om tegenwicht te bieden aan de vele Doe-het-zelfopties die op internet te vinden zijn, waarbij mensen niet begeleid en ondersteund worden. Dat leidt tot convenanten waar mensen later spijt van of problemen mee kunnen krijgen. Dat is zonde en niet nodig. Wij nemen maximaal twee van dit soort zaken per maand in behandeling.

Garantie
Besluiten jullie na het kennismakingsgesprek dat dit Doe-hetzelftraject toch niet bij jullie past, dan kunnen jullie het traject kosteloos annuleren en/of omzetten naar één van de andere opties.

P.S. Als jullie dit samen goed kunnen afronden, geeft dat een hele goede basis voor een voortgezet ouderschap.

Mediation bij Anouk Hansma

Ik vind het van groot belang, zeker voor de toekomstige verstandhouding, dat een echtscheiding of conflict op een respectvolle manier in goede banen wordt geleid.”

Als jullie de scheiding zorgvuldig en respectvol willen regelen en een werkbare situatie als collega-ouders willen creëren, zijn jullie bij Anouk aan het juiste adres. Zij kan jullie helpen om de beslissing om te gaan scheiden samen te dragen en om de gevolgen van de echtscheiding goed te regelen. Een scheiding is een proces waarbij volgens de visie van Van Arkel Familierecht aandacht dient te zijn voor de juridische, maar ook de financiële en emotionele aspecten. In de praktijk gaat er helaas veel fout en worden de financiële, fiscale en emotionele aspecten – met alle gevolgen van dien – vaak niet goed geregeld. Dit is zonde en niet nodig! Daarom is het van belang dat jullie een specialist inschakelt.

Maken jullie je zorgen over hoe het financieel allemaal verder moet na de scheiding? Willen jullie goede begeleiding bij het splitsen van polissen, verdeling van de woning en overnemen van de hypotheek? En willen jullie advies over kinder- en partneralimentatie? Werken jullie in loondienst of als ZZP’er?

Dan past mediation bij Anouk het beste bij jullie. Zij staat er voor in dat jullie goed helder hebben hoe jullie er juridisch en financieel voorstaan. Daarbij ondersteunt zij jullie bij het bereiken van overeenstemming over alle te regelen zaken en wijst zij jullie op zaken die na het traject nog moeten worden geregeld. Anouk heeft daarbij een goed netwerk met deskundigen uit andere disciplines, die waar nodig bij de zaak betrokken kunnen worden.

Hoe werkt het?
– Er vindt een kennismakings- en intakegesprek plaats waarin jullie wensen en doelen worden vastgesteld;
– Aan de hand van de door ons opgestelde lijsten kunnen jullie alle relevante informatie en stukken gaan verzamelen. Als de stukken compleet zijn, kunnen we de gevolgen van de scheiding in kaart brengen;

– We bespreken vervolgens (in meerdere bijeenkomsten) de verschillende mogelijkheden ten aanzien van:
◦ De afspraken in het ouderschapsplan (indien van toepassing);
◦ De kinder- en/of partneralimentatie;
◦ De opgebouwde pensioenaanspraken;
◦ De verdeling van het vermogen;

– Als jullie op alle punten overeenstemming hebben bereikt, worden de processtukken opgesteld en ingediend bij de rechtbank. De echtscheiding wordt daarna ingeschreven bij de gemeente waar jullie destijds getrouwd zijn.
– Als laatste ontvangen jullie een afsluitende brief waarin vermeld staat welke stappen jullie eventueel nog dienen te zetten.

Prijs
Anouk levert maatwerk, waarbij jullie wensen en behoeften het uitgangspunt zijn, en werkt derhalve in beginsel op basis van een uurtarief. In overleg is het echter ook mogelijk om een vaste prijs overeen te komen. Op die manier wordt alles van A tot Z geregeld en weten jullie waar je aan toe bent. Wel zo prettig in deze periode van onzekerheden. Neem voor meer informatie of het plannen van een kennismakings- of intakegesprek contact met Anouk op!

Garantie
We hebben er vertrouwen in dat Anouk jullie scheiding snel en op een respectvolle manier kan afronden. Zijn jullie na het intakegesprek ontevreden en kan dat gevoel niet worden weggenomen? Dan kan het traject worden gestopt en hoeft de intake niet te worden betaald.

P.S. Inzicht en rust over de financiën geeft vaak ook rust en weer vertrouwen in de toekomst.

Mediation bij Wampie van Arkel

Het is mijn missie om ook bij een lastige, complexe scheiding de zaak zo snel en goed mogelijk af te wikkelen.”

Een scheiding kan zo veel impact hebben op je functioneren en energieniveau dat het soms moeilijk is om je werk goed te blijven doen, en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen te dragen. Of om emotioneel beschikbaar te zijn voor je kinderen. Ken je het gevoel dat er teveel van je gevraagd wordt in deze periode? Heb je behoefte aan duidelijkheid, zicht op een eindpunt en weer verder kunnen gaan met de rest van je leven? Ben je ondernemer of de partner van een ondernemer en heb je behoefte aan inzicht voor beide partijen in de cijfers zodat een realistische regeling kan worden getroffen?

Dan past een scheidingsmediation bij Wampie van Arkel het beste bij jullie.

Wampie biedt
• Maatwerk: jullie wensen en behoeften zijn het uitgangspunt;
• Structuur: alle feiten en cijfers worden overzichtelijk in kaart gebracht en er wordt een stappenplan met tijdlijn opgesteld;
• Deskundigheid: veel ervaring met complexe scheidingen van ondernemers, medisch specialisten, advocaten en andere hoogopgeleide professionals;
• Inzet en tijd om jullie scheiding zo snel als voor jullie haalbaar is, te regelen en af te wikkelen. Desgewesnt wordt er in een marathon gewerkt;
• Een goed netwerk met deskundigen uit andere disciplines om alle deskundigheid die zinvol/nodig is te betrekken.

Het doel is om binnen de kortst mogelijke tijd jullie relatie respectvol te beëindigen, de financiën te ontvlechten en (als er kinderen zijn) te komen tot een passend ouderschapsplan. Onze werkwijze wordt aangepast aan jouw wens en de omstandigheden van de zaak. Gemiddels zijn er 3 gesprekken nodig zijn om tot een algehele regeling te komen. Er wordt bij aanvang een uitgebreid stappenplan aangereikt, dat in overleg kan worden aangepast. Het is ook mogelijk om één of meerdere marathonbijeenkomsten te plannen om alles op korte termijn te regelen.

Prijs
Wampie levert maatwerk waarbij jullie wensen en behoeften het uitgangspunt zijn, en werkt derhalve op basis van een uurtarief. Neem voor meer informatie of het plannen van een kennismakings- of intakegesprek contact met Wampie op!

Garantie
We hebben er vertrouwen in dat Wampie jullie scheiding snel en op een respectvolle manier kan afronden. Zijn jullie na het intakegesprek ontevreden en kan dat gevoel niet worden weggenomen? Dan kan het traject worden gestopt en hoeft de intake niet te worden betaald.

P.S. Op korte termijn weloverwogen afspraken maken en elkaar respectvol loslaten, geeft de beste kans op een gelukkige toekomst.

Mediation-plustraject

Wat kun je leren van een scheiding? Een scheiding is het begin van de rest van je leven….

Een echtscheiding wordt vaak ervaren als een van de meest heftige periodes uit je leven. Het kan een enorme crisis zijn, waarbij het kan voelen alsof de grond onder je voeten wegzakt.

Kun je niet meer goed functioneren in je werk? Ben je bang voor een burn-out? Kun je je het moeilijk voorstellen dat jullie er met elkaar uit komen? Helaas mondt meer dan 20% van de scheidingen uit in een vechtscheiding, waarbij de kinderen klem komen te zitten in de strijd tussen hun ouders, met alle gevolgen van dien. In dat geval moet je voor wat betreft de kosten van dergelijke procedures al snel aan vele tienduizenden euro’s denken.

Het kan ook anders! Met de juiste coaching en ondersteuning kan een scheiding achteraf gezien een zeer waardevolle en leerzame periode in je leven blijken te zijn. Wil je achteraf de conclusie kunnen trekken dat jullie als persoon zijn gegroeid sinds de scheiding? Dan is dit mediation-plustraject iets voor jullie.

Mediation-plustraject
In het ‘Mediation-plustraject’ worden al deze aspecten aangepakt. Het is een manier van scheiden waarbij wordt gewerkt met langere bijeenkomsten met twee mediators. De een is thuis op het gebied van de inhoud van alle te regelen zaken en de ander op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van alle gezinsleden. In het deel waar met name wordt gesproken over de financiële en juridische afwikkeling van de scheiding wordt, kan er ook gewerkt worden met een mediator die juridisch onderlegd is en daarbij tevens op het financiële gebied gespecialiseerd is.

Wat levert het Mediation-plustraject je op?
• Inzicht in de oorzaken van de scheiding en je eigen rol daarin. Dat geeft handvatten om een volgende relatie gezond te laten zijn;
• Kennis om elkaar respectvol los te laten als partner;
• Tools om effectief te kunnen communiceren als collega-ouders op basis van waarden die voor jullie beiden belangrijk zijn;
• Een goed ouderschapsplan waarin de stem van de kinderen wordt meegenomen;
• Een convenant dat zowel juridisch als financieel/fiscaal goed in elkaar zit;
• Handvatten om na de scheiding met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

Waar bestaat het Mediation-plustraject uit?
– Een conflictdiagnose, waarbij we met jullie samen vaststellen of dit traject goed bij jullie past en of wij bij jullie passen. Dat betreft een vrijblijvende kennismaking op onze kosten.
– Drie keer een 1-op-1 coaching, mede om de mediationbijeenkomsten goed voor te bereiden.
– Twee webinars met een communicatietraining.
– Drie dagdelen mediation met twee mediators waarbij gestructureerd wordt toegewerkt naar een totaalregeling waar jullie beiden mee verder kunnen.
– Een verslag van iedere bijeenkomst, zodat jullie thuis rustig alles nog eens kunnen nalezen.
– Een ouderschapsplan.
– Berekeningen van de kinder- en/of partneralimentatie.
– Een vermogensoverzicht, waaruit volgt hoe alles na de scheiding verdeeld of verrekend zal worden.
– Een goed convenant met een duurzame regeling.
– De scheiding wordt via de rechtbank geregeld zonder dat jullie daar naartoe hoeven en de echtscheiding wordt ingeschreven in registers van de gemeente waar jullie getrouwd zijn.
11. De regelingen van de eventuele pensioenen worden uitgevoerd.

Prijs
De totale investering in dit traject bedraagt € 14.500,– incl. BTW, griffierecht en de kosten voor het opvragen van de benodigde uittreksels. De vaste prijs zorgt ervoor dat jullie weten waar je aan toe bent. Dit kun je zien als een investering in jezelf en voor je kinderen. Je gunt hen hiermee een optimale kans op een goede voortzetting van het ouderschap na de scheiding. Daarbij is dit traject zowel op emotioneel als financieel gebied voor alle betrokkenen minder kostbaar dan procederen.

Garantie
Wij hebben veel vertrouwen in deze aanpak. Zijn jullie na de conflictdiagnose en de eerste coachingssessie ontevreden en kan dat gevoel niet worden weggenomen? Dan kan het traject worden beëindigd en krijgen jullie je geld terug.

P.S. Coaching bij een scheiding levert zo veel meer op, dan alleen financiële en juridische begeleiding. Als jullie jezelf en jullie kinderen de beste kans willen geven om de schade door de scheiding te beperken en er zo goed mogelijk uit te komen, kiezen jullie voor dit traject.

Ben jij op zoek naar een goede mediator, bel gerust met 078 – 620 87 34 of stel jouw vraag via het contactformulier.

3 + 3 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.