,

Meer echtscheidingen door aantrekken economie

Door opleving van de economie kiezen veel stellen ervoor om de voorgenomen echtscheiding nu door te zetten. Waar zij eerst de scheiding ‘on hold’ (moesten) zetten, omdat zij geen twee huishoudens konden financieren, zie je dat er, met name door het aantrekken van de huizenmarkt, nu een inhaalslag gemaakt wordt.

Dit vertaalt zich direct in een stijging van het totale aantal echtscheidingen: van 33.250 in 2013 naar 35.000 in 2014. Daarentegen is uit het onderzoek van CBS wel gebleken dat huwelijken langer stand houden. De in 2014 ontbonden huwelijken duurden gemiddeld 15 jaar en in 30% van de gevallen vond de echtscheiding plaats na een huwelijk van 20 jaar of meer.

Niet alleen het aantrekken van de huizenmarkt zorgt voor toename van het aantal echtscheidingen, het heeft er ook mee te maken dat scheiden op middelbare leeftijd steeds vaker voorkomt. In 2014 was 33% van de mensen die ging scheiden 50 jaar of ouder. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen op steeds latere leeftijd gaan trouwen. Als de leeftijd waarop men trouwt stijgt, neemt ook de leeftijd waarop men scheidt logischerwijs toe.

Sinds 2010 is de tendens dat het aantal echtscheidingen toeneemt. Aan gespecialiseerde professionals de taak om mensen te begeleiden om tot een succesvolle scheiding te komen, zonder te vechten, door aandacht te geven aan alle aspecten die bij een scheiding komen kijken, waaronder het emotionele, juridische als het financiële aspect.