,

Meer rechtszekerheid door nieuw internationaal huwelijksvermogensrecht

Een scheiding van een getrouwd koppel met twee nationaliteiten kan veel problemen opleveren. Voor deze stellen is het vaak onduidelijk in welk land zij zaken als bijvoorbeeld de boedelscheiding en andere vermogenszaken dienen af te handelen. In de praktijk blijkt een dergelijke scheiding erg gecompliceerd.

 

Momenteel leven er ongeveer 16 miljoen getrouwde koppels in de EU met verschillende paspoorten en dit aantal zal alleen maar toenemen, omdat verhuizen binnen EU-staten steeds makkelijker wordt.

 

Eind juni heeft de Raad van Europa ingestemd met nieuwe regels (verordeningen) voor internationaal huwelijksvermogensrecht. Met de komst van deze nieuwe regels kunnen deze internationale paren kiezen welk recht toepasselijk is op hun gezamenlijk vermogen in geval van echtscheiding of overlijden. Dit is een grote vooruitgang, want op dit moment hebben de lidstaten heel verschillend geregeld welke rechtbank in zo’n geval bevoegd is. De komst van de nieuwe verordeningen zou het aantal gerechtelijke procedures die daarover gestart worden, moeten doen afnemen.

 

De verordeningen zullen behalve in Nederland ook van toepassing zijn in 17 andere lidstaten. Of de overige EU-lidstaten ook hierbij aan zullen haken, is nog niet bekend. Voor een aantal landen gaan de regels te ver.

 

De verordeningen treden begin 2019 in werking.