Moet Tom partneralimentatie blijven betalen aan Denise nu zij e-mails van hem heeft doorgestuurd aan zijn werkgever waardoor hij ontslagen is?

Tom en Denise zijn in 2001 met elkaar getrouwd. In 2015 besluiten ze om te gaan scheiden. De rechtbank heeft de door Tom aan Denise te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 812 per maand.

Tom verzoekt de rechtbank de door hem aan Denise te betalen partneralimentatie met ingang van 1 juli 2018 te beëindigen.

Tom stelt dat hij als accountmanager werkzaam was bij Nespresso. Denise heeft zonder zijn toestemming en medeweten ingelogd op zijn e-mailaccount en daar mails aangetroffen die Tom heeft verstuurd naar bestaande klanten van Nespresso. Uit die e-mails blijkt dat Tom producten van Nespresso heeft doorverkocht, zonder de opbrengst aan zijn werkgever af te staan. Denise heeft deze mails doorgestuurd naar Nespresso, wat heeft geleid tot het ontslag van Tom. Denise wist of had moeten weten dat zij met haar handelen ernstige schade aan Tom zou toebrengen. Tom stelt dat onder deze omstandigheden van hem in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat hij partneralimentatie aan Denise voldoet. Door het grievende gedrag van Denise is van lotsverbondenheid namelijk geen sprake meer, aldus Tom.

Denise erkent dat zij de bewuste e-mails heeft doorgestuurd aan de werkgever van Tom, maar betwist dat zij hiermee grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. De enkele omstandigheid dat zij de werkgever informatie heeft gezonden over onrechtmatig handelen van Tom, brengt niet met zich dat de partneralimentatieverplichting van Tom jegens haar eindigt, aldus Denise.

De rechtbank overweegt als volgt. Vast staat dat Denise de bewuste e-mails heeft doorgestuurd aan de voormalig werkgever van Tom. Dit gedrag is op zichzelf grievend: Denise had geen inbreuk mogen maken op de privacy van Tom door zichzelf toegang te verschaffen tot zijn e-mailaccount, om vervolgens voor Tom belastende e-mails door te sturen aan zijn werkgever. Zij had moeten beseffen dat door het versturen van de e-mails het risico bestond dat het dienstverband van Tom (en daarmee zijn inkomen) direct in gevaar zou kunnen komen. Deze handeling heeft vervolgens ook daadwerkelijk nadelige consequenties gehad voor Tom, nu hij met onmiddellijke ingang is ontslagen. Tom is momenteel weer op zoek naar een nieuwe baan.

Hoewel de rechtbank het gedrag van Denise (dat voor Tom concrete en vergaande nadelige gevolgen heeft gehad) grievend vindt, is zij van oordeel dat de eenmalige handeling van het doorsturen van belastende e-mails niet zodanig grievend is dat hierdoor de lotsverbondenheid tussen partijen is verbroken. De rechtbank acht hierbij van belang dat Denise Tom niet valselijk heeft beschuldigd, en op die manier in een kwaad daglicht heeft gesteld, maar dat vast staat dat Tom zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het verkopen van producten van zijn werkgever aan klanten van zijn werkgever, waarbij hij de opbrengst zelf heeft gehouden. De rechtbank weegt in de beoordeling ook mee dat ter zitting is gebleken dat het ontslag van Tom op staande voet uiteindelijk is omgezet in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg, zodat Tom aanspraak kan maken op een WW-uitkering, zodat de schade van de handeling van Denise ook minder ingrijpend is dan in eerste instantie is gesteld.

De rechtbank is van oordeel dat de lotsverbondenheid tussen partijen niet is vervallen en wijst het verzoek van Tom af. Tom moet de vastgestelde partneralimentatie blijven betalen.

Een procedure in het familierecht is onzeker. Op voorhand is vaak niet te zeggen wat de uitkomst van een procedure zal zijn, aangezien alle omstandigheden van het geval een rol spelen en niet altijd is in te schatten aan welke omstandigheden een rechter meer gewicht toekent. Garanties kunnen niet gegeven worden. De uitkomst is dus ook afhankelijk van de zittende rechter. Natuurlijk valt en staat het met een goede onderbouwing van de standpunten. Het is dus van groot belang om in dergelijke zaken bijstand te zoeken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat die jou hierbij kan helpen. Een advocaat waar je een klik mee hebt en die met je meedenkt.

Wampie van Arkel helpt je hier graag bij.