,

Nieuw systeem kinderalimentatie

Sinds januari en april 2013 is het systeem om kinderalimentatie te berekenen flink veranderd. Er wordt bijvoorbeeld niet meer gerekend met de werkelijke lasten, maar men gaat uit van forfaitaire bedragen voor de lasten. De opzet is om de berekening simpeler te maken. Zeker bij samengestelde gezinnen is het echter nog steeds een complexe berekening. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.