,

Nieuwe ontwikkeling op het gebied van kinderalimentatie voor ouders met hoge inkomens

Op 4 december jl. heeft de Hoge Raad wederom een interessante uitspraak gedaan.

In deze zaak procedeerde een voormalig echtpaar over de vaststelling van de kinderalimentatie. Het ging hier om een gezin met twee minderjarige kinderen. Het netto inkomen van de man bedroeg € 11.164,–. De rechtbank bepaalde dat de man aan de vrouw wegens kinderalimentatie € 455,– per maand per kind diende te betalen, terwijl de vrouw tijdens de procedure zich op het standpunt stelde dat de kinderen een hoge levensstandaard gewend zijn en dat de daadwerkelijke kosten van de kinderen in totaal € 3.584,– per maand bedragen.

 

‘Tabel eigen aandeel kosten van kinderen’

Bij de berekening van de behoefte van kinderen wordt er gekeken naar het netto besteedbare inkomen van iedere ouder ten tijde van het uit elkaar gaan. Om de behoefte vast te stellen wordt er gebruik gemaakt van de ‘Tabel eigen aandeel kosten van kinderen’ en de richtlijn van de Werkgroep Alimentatienormen. In de richtlijn geldt als primair uitgangspunt dat kinderen in beginsel niet slechter af mogen zijn na en door een echtscheiding. De ’Tabel eigen aandeel kosten van kinderen’ omvat 13 inkomenscategorieën; van een netto gezinsinkomen van ‘€ 1.000,–‘ per maand tot een netto gezinsinkomen van ‘€ 6.000,– of meer’ per maand. Tot voor kort was het zo dat indien het netto gezinsinkomen hoger was dan de ‘€6.000,— of meer’-categorie, er nog steeds aansluiting werd gezocht bij het bedrag dat uit deze categorie volgde. Slechts in uitzonderlijke gevallen kon er van deze tabel afgeweken worden.

In deze zaak was de vrouw van mening dat er van de tabel afgeweken diende te worden en dat de werkelijke kosten van de kinderen aan de hand van alle omstandigheden van het geval berekend diende te worden.

 

Uitspraak

De Hoge Raad stelt de vrouw in het gelijk en overweegt hierbij dat bij de bepaling van de behoefte van kinderen het welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk een rol speelt. Het ligt volgens de Hoge Raad niet voor de hand dat de behoefte van kinderen bij een netto inkomen van € 11.164,– gelijk is aan de behoefte van kinderen bij een netto inkomen dat onder de hoogste inkomenscategorie, die de tabel hanteert, valt.

Met deze uitspraak van de Hoge Raad lijkt het mogelijk om, in de toekomst, bij hoge inkomens eerder af te wijken van de gebruikelijke tabel en op deze manier een hogere behoefte van kinderen vast te stellen die beter aansluit bij het welvaartsniveau dat zij ten tijde van het huwelijk gewend waren.