,

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie!

Iets minder dan 2 jaar geleden schreef ik een blog over het initiatief-wetsvoorstel van de VVD, PvdA en D66 om de partneralimentatieregeling te wijzigen. Doel van het voorstel was dat de alimentatieregeling eerlijker, simpeler en van korte duur zou worden. Er gingen stemmen op dat de huidige regeling niet meer van deze tijd zou zijn. De grondslag voor partneralimentatie zou dienen te veranderen van ‘lotsverbondenheid’ naar ‘compensatie voor het verlies aan verdiencapaciteit’, het zou eenvoudiger moeten zijn om een alimentatieberekening te maken en de termijn zou verkort moeten worden.

 

Op dit voorstel kwam, zeker vanuit de juridische wereld, veel kritiek. De initiatiefnemers hebben het voorstel om die reden aangepast. Het verkorten van de huidige termijn van 12 jaar, een van de belangrijkste punten voor veel scheidende mensen, is echter nog wel opgenomen in de nieuwe versie. Grootste verschillen zijn dat aansluiting gezocht blijft worden bij de huidige grondslag (lotsverbondenheid) en dat de mogelijkheid om in huwelijkse voorwaarden ten aanzien van partneralimentatie reeds andere afspraken overeen te komen, is komen te vervallen.

 

In hoofdlijnen houdt het aangepaste voorstel het volgende in:

 

Duur

De hoofdregel zal worden dat de alimentatietermijn gelijkgesteld wordt aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn echter wel enkele uitzonderingen van toepassing:

  • Indien het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde, ten tijde van de indiening van het verzoek tot echtscheiding, ten minste 57 jaar oud is, eindigt de alimentatieplicht niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de 67-jarige leeftijd heeft bereikt.
  • De alimentatieverplichting eindigt niet eerder dan dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt;
  • Zodra de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt vervalt de alimentatieplicht.

 

In heel bijzondere gevallen kan de termijn verlengd worden. Op zich een redelijke wijziging als je het mij vraagt!

 

Nieuwe partner

In convenanten nemen wij eigenlijk altijd een proefperiode van samenwonen van de alimentatiegerechtigde met een nieuwe partner op. Lang niet iedereen doet dit. De initiatiefnemers stellen dan ook voor om dit in de wet op te nemen. De alimentatie zal dan worden opgeschort zolang de alimentatiegerechtigde samenwoont met een ander en herleeft weer als de samenleving binnen 6 maanden eindigt. Voor de praktijk is dit mijns inziens een goede ontwikkeling! De stap om te gaan samenwonen en echt verder te gaan met het leven wordt hierdoor eenvoudiger. Op dit moment zijn velen huiverig om weer samen te gaan wonen (of men doet het stiekem toch), want als je eenmaal met iemand samenwoont als ware je gehuwd bent, dan vervalt het recht op alimentatie. Een groot risico, want wat nou als die nieuwe partner toch niet zo perfect is als dat hij leek? Met de komst van deze nieuwe regeling wordt de kans voor de alimentatieplichtige groter dat de wettelijke dan wel in onderling overleg overeengekomen alimentatietermijn korter zal zijn dan verwacht, en de kans op een gelukkige toekomst met een nieuwe partner wordt voor de alimentatiegerechtigde ook groter. Een win-win!

 

Ik ben benieuwd op welke termijn we meer te horen krijgen over het voorstel. We houden u wederom op de hoogte!