,

Ook bij co-ouderschap “week op – week af” inkomensafhankelijke combinatiekorting

Inkomensafhankelijke combinatiekorting is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Je ontvangt dit jaar inkomensafhankelijke combinatiekorting als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

  • Je hebt een kind dat op 1 januari 2016 jonger is dan 12 jaar;
  • Dit kind staat in 2016 ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres;
  • Je arbeidsinkomen is hoger dan € 4.881 of je krijgt de zelfstandigenaftrek;
  • Je hebt geen fiscale partner. Of je hebt wel een fiscale partner maar jouw arbeidsinkomen is lager dan dat van je fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden jouw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van je arbeidsinkomen, maar kan aardig oplopen.

 

Als je letterlijk uitgaat van hetgeen hierboven uiteen is gezet, voldoe je als co-ouder waarvan het kind bij de andere ouder staat ingeschreven niet aan de voorwaarden. Voor deze ouders is een uitzondering gemaakt: als het kind ten minste 3 hele dagen tot beide huishoudens behoort, hebben beide ouders recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Maar hoe werkt dat dan bij ouders waarvan de kinderen “week op – week af” bij hen verblijven? In beginsel wordt er dan niet aan de 3 dagen per week-eis voldaan. Recentelijk heeft de Rechtbank Gelderland hier meer duidelijkheid over gegeven.

 

In deze zaak woonde het kind de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. De rechtbank overwoog dat het kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoorde. Het gaat er namelijk om of het in (vrijwel) gelijke mate verblijft bij beide ouders. De Rechtbank bepaalde dat er te weinig verschil is tussen de situaties waarin het kind per week wisselt tussen de ouders en de situatie dat het kind per halve week wisselt tussen de ouders. Het verschil bij toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting kan volgens de Rechtbank niet gerechtvaardigd worden.

 

Ook ouders waarvan de kinderen “week op – week af” bij hen verblijven kunnen dus in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting. Iets om goed in de gaten te houden bij uw aangifte volgend jaar!