Orde van Advocaten wil snel van start met gezamenlijke aanpak complexe echtscheidingen

‘Een scheiding is complex. Er is niet één professional die dat hele traject en alle facetten daarvan kan begeleiden. Een integrale, bij voorkeur multidisciplinaire aanpak, kan leiden tot een snellere en betere regeling voor de kinderen en ouders,’ aldus Leonard Böhmer van de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA).

 

De NOvA ondersteunt de aanbeveling in het rapport van de Kinderombudsman om vanuit een multidisciplinair forum te zorgen voor concrete, efficiënte en betaalbare maatregelen bij de afwikkeling van een echtscheiding met oog voor de belangen van het kind.

 

De professionals van de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals), waaronder Wampie van Arkel, werken echter al geruime tijd op de hierboven beschreven manier en benaderen conflicten strategisch en constructief, adviseren partijen en zien erop toe dat er een respectvolle lange termijn-oplossing wordt gerealiseerd, zonder procederen. Deze coaches, ervaren familierechtadvocaten en gekwalificeerde financieel deskundigen zijn hier speciaal voor opgeleid. Op deze manier is alle expertise bij elkaar gebracht om een (overleg)scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Overlegscheiden gebeurt in alle rust en openheid, met respect voor elkaar. Dat leidt tot duurzame oplossingen waar beide partijen achter staan en waar meer ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen.

 

Bekijk onderstaand animatiefilmpje voor een duidelijke uitleg over overlegscheiden: