Partneralimentatie; moet Marleen meer gaan werken om volledig in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien?

“Marleen kan haar verdiencapaciteit als apothekersassistente beter benutten. Ze kan best vier dagen gaan werken in plaats van de twee dagen die ze nu werkt”, aldus Jelte.

Jelte en Marleen zijn in 2007 op huwelijkse voorwaarden met elkaar getrouwd. Tijdens hun huwelijk hebben ze twee kinderen gekregen. In 2017 is hun huwelijk door echtscheiding ontbonden. In hoger beroep twisten Jelte en Marleen onder meer over de door Jelte aan Marleen te betalen partneralimentatie.

 

Volgens Jelte dient Marleen haar verdiencapaciteit als apothekersassistente beter te benutten. Zij is best in staat haar huidige dienstverband van twee dagen per week uit te breiden naar vier dagen per week, zoals voorheen het geval was. Desnoods bij een andere apotheek. Marleen is jong en gezond en heeft niet meer de zorg voor heel jonge kinderen, zodat zij voor een groter deel in haar eigen levensonderhoud kan voorzien, aldus Jelte.

 

Marleen is het niet eens met Jelte. In samenspraak met Jelte werkt zij sinds juni 2006 twee dagen per week in verband met de dagelijkse zorg voor de kinderen. Marleen is zeker bereid om op termijn haar uren uit te breiden, maar pas als de kinderen de echtscheiding een plekje hebben kunnen geven en op de middelbare school zitten. Volgens Marleen is uitbreiding van haar werkuren onder schooltijd bij haar huidige werkgever niet mogelijk.

 

Het hof acht het redelijk uit te gaan van een verdiencapaciteit van Marleen van drie dagen per week. Vaststaat dat bij Marleen zelf geen beperkende factoren – zoals gezondheid of opleiding – aanwezig zijn om meer uren te gaan werken. Voorts acht het hof een dienstverband van drie dagen per week, eventueel deels ook buiten schooltijd, niet zodanig omvangrijk en belastend dat de kinderen daarvan nadeel zouden ondervinden.

 

Voor de door Jelte verzochte nihilstelling van de partneralimentatie na een periode van vijf jaar, in plaats van de wettelijke termijn van twaalf jaar, ziet het hof geen aanleiding. Gelet op het salarisniveau van Marleen (€ 16.210 per jaar) vergeleken met dat van Jelte (€ 114.032 per jaar), alsmede de zorg- en opvoedingstaken die Marleen uitoefent met betrekking tot de relatief jonge kinderen van partijen, kan van Marleen niet worden gevergd dat zij binnen vijf jaar volledig in haar eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien. Er zal dan ook niet afgeweken worden van de wettelijke termijn van twaalf jaar.

 

Een procedure in het familierecht is een tombola. Op voorhand is vaak niet te zeggen wat de uitkomst van een procedure zal zijn. Garanties kunnen niet gegeven worden. De uitkomst is ook afhankelijk van de zittende rechter. De laatste tijd is er echter wel een ontwikkeling zichtbaar op het gebied van partneralimentatie. Vanzelfsprekend is alles afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar rechters beslissen steeds vaker tot een limitering van de alimentatietermijn en/of achten een hogere verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde redelijk. Zeker iets om rekening mee te houden in het voeren van procedures. Natuurlijk valt en staat het met een goede onderbouwing van de standpunten. Het is dus van groot belang om in dergelijke procedures bijstand te zoeken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat die u hierbij kan helpen. Voor specialisten bent u bij ons aan het goede adres!

 

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Heb je vragen? Neem dan nu contact met ons op!” pex_attr_title=””Regel de gevolgen van je echtscheiding op een goede manier – wij staan voor je klaar.”” pex_attr_button_text=”Contact opnemen” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AE3537″][/pexcirclecta]