,

Proef met gedragswetenschapper als bijzonder curator pakt goed uit!

Familierechters experimenteren de laatste jaren volop met andere werkwijzen, zodat de schade bij scheidingen voor kinderen zoveel mogelijk beperkt kan worden.

 

In 2015 is de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een proef gestart waarbij in complexe echtscheidingen gedragsdeskundigen als belangenbehartiger van kinderen ingezet worden. Zowel ouders, professionals als kinderen zijn tevreden over deze ontwikkeling.

 

Zoals bekend kunnen kinderen erg lijden onder het gedrag van hun ouders in een vechtscheiding. Om de belangen van kinderen en hun positie te waarborgen kunnen rechters een bijzonder curator aanstellen. Vaak is dit een advocaat, mediator of medewerker van Jeugdzorg, maar in 2015 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant gekozen voor het aanstellen van gedragswetenschappers; professionals die getraind zijn in het voeren van gesprekken met kinderen en die kunnen achterhalen wat er nou echt in het kind omgaat.

 

Voor deze proef hebben 12 gedragsdeskundigen meegewerkt. Zij spraken met het kind, de ouders en eventuele andere betrokkenen. De gedragsdeskundige maakte vervolgens van alle gesprekken een verslag en formuleerde een advies voor de rechter.

 

De betrokken rechters zijn erg positief over het inschakelen van gedragsdeskundigen als bijzonder curator, omdat voor hen nu echt duidelijk gemaakt wordt welke gevolgen het gedrag van ouders op hun kinderen hebben. De rechters ervaren daarnaast dat ouders er vaker voor open staan om zelf dingen te veranderen. Gedragswetenschappers hebben echter geen juridische kennis en dat zou op de langere termijn een nadeel kunnen zijn dat echt gaat meewegen. Mijns inziens zou een goed opgeleide Kindbehartiger het perfecte alternatief kunnen zijn: getraind in het spreken met kinderen en daarnaast ook juridische kennis.

 

Naast de betrokken rechters zijn ook de ondervraagde ouders en kinderen positief over de werking van de proef. Het traject vinden ze wel lang duren.

 

Al met al genoeg positieve reacties om hier verder mee aan de slag te gaan en dit landelijk uit te breiden! Naast het invoeren van de regierechter is dit wederom een mooie ontwikkeling in het proces om kinderen voor vechtscheidingen te behoeden.