Scheiden na de vakantie?

03-09-14 | De vakantieperiode is weer voorbij. Bij vakantie denken veel mensen aan quality time met het gezin. Toch is gebleken dat het aantal echtscheidingen na de zomervakantie een aanzienlijke stijging vertoont. Hoe komt dat?

Tijdens het dagelijkse leven worden de dagen vooral beheerst door werk, eventuele kinderen, sporten, het sociale leven en tv/internet. Ergernissen worden vaak niet uitgesproken, omdat men de sfeer niet wil verpesten of gewoon omdat men ‘moe’. Kortom; tijdens het dagelijkse leven is er altijd wel een reden om de confrontatie met je partner niet aan te gaan.

Dat maakt dat de ‘bom’ regelmatig tijdens de vakantie barst. Als er spanningen binnen een relatie zijn, kan de vakantie er voor zorgen dat deze spanningen zichtbaarder worden.

Inpakstress, 24/7 bij elkaar zijn en onrealistisch hoge verwachtingen van de vakantie zorgen er vaak voor dat de vakantie op een teleurstelling uitdraait en dat de tijdens het gehele jaar opgespaarde frustraties en ergernissen oplopen en resulteren in ruzies.

Als eenmaal uitgesproken is dat ‘het zo niet langer gaat’ komen er allerlei praktische vragen en zaken aan de orde. Geven we de relatie nog een kans of valt de relatie niet meer te redden?

In zo’n geval is het zinvol om onder begeleiding een ‘scheiden of blijven’-gesprek te voeren. In dit gesprek wordt bekeken of de relatie nog gerepareerd kan worden. Als er nog een vonk is, is het vaak mogelijk om met een of meer gesprekken onder leiding van een professional de relatie weer vlot te trekken. In die gesprekken leer je uitspreken waar de behoeften liggen. Verder wordt besproken of de ander bereid is om in die behoeften te voorzien en hoe jullie dat concreet gaan invullen. Immer, met alleen goede voornemens kom je er niet.

Soms is het nodig om (tijdelijk) apart te gaan wonen. Daarbij is het goed om alle juridische, fiscale en financiële gevolgen die een scheiding zou hebben in kaart te brengen. Eventuele kinderen dienen op leeftijdsgeschikte wijze bij een proefscheiding te worden betrokken. Je kunt dan alle gevolgen weloverwogen meenemen bij de beslissing.

Van Arkel Familierecht biedt dit traject aan. In ongeveer 50% van de gevallen blijkt de relatie te repareren. Blijkt een scheiding toch onafwendbaar, dan is een deel van het werk in het scheidingstraject al gedaan.
Als blijkt dat de scheiding definitief wordt, ligt het voor de hand om dat via mediation af te wikkelen. Mediation is respectvol en tevens de snelste en goedkoopste manier om te scheiden. U deelt de kosten van de advocaat/mediator en neemt samen beslissingen. Ervaring leert dat afspraken die in overleg gemaakt zijn, veelal duurzamer zijn. Bij ondernemers of andere complexe financiële situaties wordt samengewerkt met een financieel deskundige. Indien het emotioneel complex ligt, kan worden samengewerkt met een psycholoog of coach.

Als u respectvol en in overleg met uw (ex)partner uit elkaar wilt gaan, maar wel behoefte heeft aan bijstand door iemand die alleen naar uw belang kijkt is een overlegscheiding (collaborative divorce), www.overlegscheiden.com .

Toch past mediation of overlegscheiden niet bij iedereen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan gekozen voor de klassieke manier, waarbij ieder een eigen advocaat heeft.
Wilt u meer weten over een bepaalde werkwijze of heeft u andere vragen? Bel gerust. U kunt ook een schriftelijke uitleg krijgen van de werkwijze door dit aan te vragen via het contactformulier op onze homepage.