Scheiding en emoties

Scheiding en emoties

Er zijn diverse redenen om voor een echtscheiding te kiezen. Uit onderzoek is echter gebleken dat het uit elkaar gegroeid zijn en/of dat er iemand anders in het spel is de meest voorkomende redenen zijn.

 

Bij een echtscheiding dienen veel praktische zaken geregeld te worden. Dit kan best een uitdaging zijn als er (nog) veel emoties bij betrokken zijn. De meest duurzame optie is om de emoties in goede banen te leiden en elkaar ruimte en tijd te geven om de situatie te laten bezinken. Mediation is hier een bijzonder goede methode voor.

 

In de praktijk maken wij echter nogal eens mee dat partijen aan tafel komen met de melding: “Wij hoeven het emotionele hier aan tafel niet te bespreken. Dat doen we thuis zelf wel. We willen gewoon handvatten voor het regelen van de praktische zaken”. In sommige gevallen gaat dit uiteraard goed en komen partijen tot een regeling, maar in andere gevallen wordt al snel duidelijk dat er voor komen tot een duurzame regeling wel degelijk nog over de emotionele kant van de scheiding gepraat dient te worden.

 

Onderstaand schema laat duidelijk zien uit welke fasen een echtscheiding bestaat en welk gedrag hiervoor kenmerkend is. Uiteraard gaat iedere persoon verschillend met gebeurtenissen om en heeft de een langer de tijd nodig om de scheiding te accepteren dan de ander. Het is ook goed mogelijk dat de ene partner zich aan het begin van de fasen bevindt en de ander al veel verder is.

 

Fasen

Shock

Ontkenning

Bewustwording

Acceptatie

 

Testen

Zoeken naar nieuwe betekenis

Integratie

Gedrag

paniek, fysieke reacties, niets registreren

ontwijken, wanen en compensatie

schuldgevoel, ruzie, boosheid, agressie en chaos

onderhandelen, ambivalentie, verwijten, stilstand, weggeven

eigen doelen stellen, begin van vertrouwen

focus op eigen leven, positieve kanten zien

toekomst, opluchting, samenwerking

Wees je hiervan bewust en biedt de ander de ruimte om zijn of haar gevoelens een plekje te geven en aan het idee te wennen. Een veelal geliefd onderdeel van het leven komt met een echtscheiding tot een einde. Het is belangrijk om in deze periode support te hebben. Dit kun je krijgen van vrienden en familie, personen uit je naaste omgeving, maar je kunt ook voor professionele begeleiding kiezen. Wees je er in ieder geval van bewust dat goede support en begeleiding kan leiden tot aanvaarding van de scheiding, dat onnodige afgeleide conflicten hierdoor voorkomen kunnen worden en dat de kans op een duurzame regeling vergroot wordt. Onderschat de emotionele kant van een echtscheiding dus niet…