Scheidingsloket op komst

De gemeenten in de Drechtsteden zijn hard bezig om een Scheidingsloket op te richten. Het Platform Scheiden zonder Schade heeft gemeenten deze taak gegeven, omdat veel mensen niet helder hebben wat er nou allemaal precies geregeld moet worden bij een scheiding en bij wie ze daarvoor aan kunnen kloppen.  Het is namelijk niet zo dat alleen de juridische aspecten goed geregeld dienen te worden, maar er dient ook onder meer aandacht te zijn voor de financiële en emotionele aspecten.

 

Bij het Scheidingsloket kunnen ouders terecht voor informatie, voorlichting en ondersteuning. Ook Wampie is hier als advocaat bij betrokken om mee te denken en meer invulling te geven aan het plan. Naar verwachting zal de Gezinsadvocaat hier ook geïntroduceerd worden.

 

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, dus men is ook andere preventieve maatregelen aan het onderzoeken, waaronder een vrijwillige cursus waarbij ouders worden voorbereid op alle facetten van het ouderschap.

 

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!