Steeds vaker trouwen mensen op huwelijkse voorwaarden

Mensen willen steeds minder delen

Een kwart van de Nederlandse paren die trouwen heeft huwelijkse voorwaarden opgesteld. Ze hebben daarin afspraken gemaakt over de verdeling van de goederen bij scheiden of overlijden. Daarbij wordt in Nederland steeds kouder getrouwd: partners geven aan niets te willen delen wanneer ze uit elkaar mochten gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen over de periode 2004-2009. De resultaten werden op 22 december 2012 gepubliceerd.

Driekwart van de paren huwt dus in gemeenschap van goederen: alles, goederen en geld, wordt gedeeld. Ook de goederen en schulden die beiden al bezaten voor de relatie vallen in de gemeenschap en erfenissen en schenkingen (tenzij de erflater of schenker anders heeft bepaald).

De onderzoekers vragen zich af of partners wel zo bewust in gemeenschap van goederen trouwen. Volgens hen is het verstandig dat partners voordat ze trouwen zich over huwelijkse voorwaarden laten informeren door de notaris. ‘Als je van elkaar houdt, trakteer je elkaar op goede huwelijkse voorwaarden, ook als je alles wilt delen. Met goede voorwaarden bescherm je elkaar onder meer tegen schuldeisers.’

Verder blijkt dat van de paren die wel kiezen voor huwelijkse voorwaarden een steeds grotere groep ‘koude voorwaarden’ maakt. Deze partners willen niets delen wanneer ze uit elkaar gaan. Was het percentage koude uitsluiting in 2003 ongeveer 6%, vijf jaar later is het opgelopen tot ruim 18%. Tel daar nog andere koude voorwaarden bij, zoals de huwelijkse voorwaarden waarbij in geval van scheiding alleen de inboedel gedeeld wordt, dan is het aandeel koude huwelijken van degenen die huwelijkse voorwaarden opstellen ruim een derde ofwel 34 procent.