Stiefouderdag: 11 oktober 2015

Er zijn in Nederland en Vlaanderen steeds meer vaders en moeders die ook  zorgen voor de kinderen van hun nieuwe partner. Zij doen dit met veel aandacht en zorg. Ook zijn er steeds meer mannen en vrouwen die zelf geen kinderen hebben, maar wel samenwonen met de kinderen van hun lief. Zij doen dit met grote inzet. Aangezien het gegeven ‘Stiefouder’ zo prominent aanwezig is in onze samenleving vindt Stichting Nieuw Gezin Nederland (NGN) dat het gebaat is bij een officiële erkenning op een speciale dag.

Organisatie

De Stiefouderdag is een initiatief van de Stichting Nieuw Gezin Nederland. Deze Stiefouderdag is bedoeld om speciale aandacht te geven aan de ervaringen van stiefouders en kinderen. De Stiefouderdag valt ieder jaar op de 2e zondag van oktober. Dit jaar valt deze dag op 11 oktober 2015.

Hoe ziet de Stiefouderdag eruit?

Hoe deze dag vorm krijgt in het nieuwe gezin is heel persoonlijk. Ieder nieuw gezin kan daar een eigen vorm voor creëren. Van heel uitgebreid en uitbundig tot stil en klein. Precies zoals past bij jullie en bij ieder die te maken heeft met jullie nieuwe gezin.

Wat is het doel van de Stiefouderdag?:

  • Een dag die bijdraagt aan bewustwording,  eer en erkenning voor het stiefouderschap;
  • Een dag waarop we aandacht willen geven aan bijzondere verhalen over stiefouders;
  • Een dag waarop we vooroordelen over stiefouderschap willen nuanceren en verminderen;
  • Een dag waarbij integriteit en respect voor alle betrokkenen, zoals de ex-partners, als groot goed wordt gezien;
  • Een dag vol steun voor ouders, stiefouders, kinderen, stiefkinderen, grootouders, stiefgrootouders en alle andere betrokkenen in onze maatschappij;
Kortom: de Stiefouderdag is een fijne dag mits op goede wijze gebracht: met aandacht voor stiefouders en stiefkinderen en met respect voor alle mensen die in relatie staan tot het stiefgezin.

BRON